ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στο ΔΣ της παγκόσμιας αρχής εποπτείας των ελεγκτικών εταιρειών

Η Ελλάδα στο ΔΣ της παγκόσμιας αρχής εποπτείας των ελεγκτικών εταιρειών
ΕΛΤΕ

Παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνές Φόρουμ των αρχών που εποπτεύουν τις ελεγκτικές εταιρείες (International Forum of Independent Audit Regulators - IFIAR), απέκτησε η Ελλάδα, η οποία φιλοξένησε την παρελθούσα εβδομάδα το παγκόσμιο συνέδριο του φορέα στη Ρόδο.

Το IFIAR ιδρύθηκε το 2006 έχοντας ως αρχικά μέλη τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 18 χωρών. Σήμερα αριθμεί 55 μέλη. Πρωταρχικός του στόχος είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, η βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο, η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων για θέματα που άπτονται του ελέγχου και η συνεργασία μεταξύ των μελών του. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα για διάλογο, ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα ποιοτικού ελέγχου αλλά και βέλτιστων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεταξύ 30 Απριλίου και 2 Μαΐου 2019 η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) φιλοξένησε στη Ρόδο το παγκόσμιο συνέδριο του IFIAR με θέμα «Ο εξελισσόμενος κόσμος της ελεγκτικής». Στο συνέδριο συμμετείχαν 52 χώρες – μέλη από όλο τον κόσμο, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών παγκοσμίως, καθώς επίσης και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Το θέμα του συνεδρίου επελέγη αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των συζητήσεων που διεξάγονται σε διάφορα κράτη- μέλη για το μέλλον και τη σχετικότητα του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

«Η ετήσια συνάντηση μας αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τα μέλη μας να κατανοήσουν περαιτέρω και να αναλύσουν συλλογικά προσεγγίσεις σε αυτά τα επίκαιρα ζητήματα», δήλωσε σε σχετική ανακοίνωση ο Μπράιν Χάντ πρόεδρος του IFIAR.

Ο ρόλος των Επιτροπών Ελέγχου (Audit Committees) αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ των μελών του IFIAR, εκπροσώπων επιτροπών ελέγχων και επενδυτών, ενώ ευρύτερα στο συνέδριο παρουσιάσθηκαν εμπειρίες των εποπτικών αρχών που διαχειρίζονται προκλήσεις και αναλύουν τις προτεινόμενες αλλαγές στις δικαιοδοσίες τους, ενώ αναλύθηκαν και ζητήματα όπως οι προσδοκίες των επενδυτών από τις ελεγκτικές εταιρείες και τις εποπτικές αρχές, ενότητα στην οποία έγινε εκτενής αναφορά στις πρακτικές που ακολουθούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών παγκοσμίως (BDO, Deloitte, EY, GrantThornton, KPMG και PwC) ανέπτυξαν διάλογο με τα μέλη του IFIAR αναλύοντας παράλληλα τις τρέχουσες δραστηριότητες των δικτύων τους για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου σε παγκόσμια κλίμακα. Θέματα συζητήσεων αποτέλεσαν η κουλτούρα των επιχειρήσεων, οι προκλήσεις όσον αφορά στην πρόσληψη και τη διατήρηση του προσωπικού, η προσπάθεια που απαιτείται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να μετριαστεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των προσδοκιών των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και των ελεγκτών εταιρειών (expectation gap), καθώς και η παρακολούθηση και μέτρηση της ποιότητας του ελέγχου από τις ελεγκτικές εταιρείες.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του IFIAR, με τον Φράνκ Σνάιντερ (FAOA, Ελβετία) να εκλέγεται νέος Πρόεδρος και τον Ντουέιν Ντε Πάρτες (PCAOB, ΗΠΑ) Αντιπρόεδρος.

Τέσσερις χώρες-μέλη του IFIAR, εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα η Ελλάδα (HAASOB), η Βραζιλία (CVM), η Κινεζική Ταϊπέι (FSC), και η Τουρκία (CMB /POA) με θητεία τεσσάρων ετών, συγκροτώντας μαζί με τον Καναδά (CPAB), τη Γαλλία (H3C), τη Γερμανία (AOB), την Ιαπωνία (CPAAOB / FSA), την Ολλανδία (AFM), τη Σιγκαπούρη (ACRA), τη Νότια Αφρική (IRBA), την Ελβετία FRC) και τις ΗΠΑ (PCAOB) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του IFIAR.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων θα εκπροσωπείται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του IFIAR από τον αντιπρόεδρο της Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ