Αντιστροφή των μεταρρυθμίσεων «παγώνει» τα μέτρα για το χρέος
Πηγή: (AP Photo/Petros Giannakouris)

Στην υπενθύμιση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2018 τόσο για τα δημοσιονομικά όσο και για τις μεταρρυθμίσεις αναμένεται να προχωρήσουν αξιωματούχοι της ευρωζώνης εντός της εβδομάδος, με αφορμή τις διαρκείς εξαγγελίες παροχών από την κυβέρνηση Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν το Eurogroup της Πέμπτης θα σταλούν αρμοδίως από αξιωματούχους της ζώνης του ευρώ μηνύματα στην κυβέρνηση να μην προχωρεί σε αναστροφή συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων με μονομερείς ενέργειες.

Τα εν λόγω στελέχη αναμένεται να υπενθυμίσουν τη δέσμευση που ανέλαβε η Ελλάδα στην Ευρωομάδα της 22ας Ιουνίου 2018 να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και να διασφαλίσει τους στόχους των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και όσων προηγήθηκαν.

Για όσους δεν το ενθυμούνται η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που επισυνάπτονται στη δήλωση της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου 2018 στους τομείς της δημοσιονομικής πολιτικής και της δημοσιονομικής-διαρθρωτικής πολιτικής, της κοινωνικής μέριμνας, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των αγορών εργασίας και προϊόντων, των ιδιωτικοποιήσεων και της δημόσιας διοίκησης.

Η Ευρωομάδα της 22ας Ιουνίου 2018 συμφώνησε ότι η δέσμη μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει κίνητρα για να εξασφαλιστεί η αποφασιστική και διαρκής εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό, τέθηκαν στη διάθεση της Ελλάδας ορισμένα συναρτώμενα με πολιτικές μέτρα για το χρέος, σε εξαμηνιαία βάση έως τα μέσα του 2022, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις δεσμεύσεις της για συνέχιση και ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, βάσει θετικών εκθέσεων στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Τα εν λόγω μέτρα για το χρέος περιλαμβάνουν την επιστροφή ποσών ισοδύναμων εισοδήματος που απορρέουν από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων από κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο του προγράμματος για τις αγορές τίτλων και της συμφωνίας για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, και τη μηδενική προσαύξηση του επιτοκίου για ορισμένες δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Το περιεχόμενο των εκθέσεων ενισχυμένης εποπτείας χρησιμοποιείται από την Ευρωομάδα προκειμένου να συμφωνεί για την αποδέσμευση της δέσμης μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται από την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Το μήνυμα είναι σαφές: όταν η Ελλάδα είναι συνεπής θα λαμβάνει τα μέτρα για την ελάφρυνση χρέους, όταν δεν είναι δεν θα τα λαμβάνει.

Δεδομένου ότι η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που θα δώσουν στη δημοσιότητα στις 5 Ιουνίου οι θεσμοί θα αποτυπώνει αποκλίσεις από τα συμφωνηθέντα, θα πρέπει να προεξοφλείται το πάγωμα της δεύτερης επιστροφής των  κερδών από τα ελληνικά κρατικά ομολόγα που διαθέτουν οι κεντρικές τράπεζες, τα γνωστά ομόλογα SMPs και ANFAs.

Διαβάστε επίσης