ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση 2016: Έως τις 15/2 η υποβολή στο Taxisnet των βεβαιώσεων

Φορολογική δήλωση 2016: Έως τις 15/2 η υποβολή στο Taxisnet των βεβαιώσεων

Εντός του Φεβρουαρίου ξεκινάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2016 σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου των Οικονομικών. Ειδικότερα, δίνεται περιθώριο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου προκειμένου να υποβληθούν μέσω taxisnet οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων καθώς και βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εξαιρετικά για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίστηκε η 31 Δεκεμβρίου 2016.

Με τη σχετική απόφαση ενεργοποιείται συνολικά η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2016 (φορολογικό έτος 2015). Σημειώνεται πως ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης αναφερόμενος προσφάτως στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επί των εισοδημάτων 2015 διευκρίνισε ότι εφέτος οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι έτοιμες πολύ πριν από τις 1-2 Φεβρουαρίου" και δεν θα φτάσουμε πάλι μέχρι Σεπτέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρυσι η σχετική απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου, όταν η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βεβαιώσεων είχε ορισθεί στις 30 Μαρτίου ! Τελικά η υποβολή των δηλώσεων κράτησε έως το Σεπτέμβριο, καθυστερώντας σημαντικά τη ροή εσόδων προς τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων να κλείσει εφέτος στις 30 Ιουνίου και ο φόρος να καταβληθεί σε τρεις δόσεις (τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου).

Η απόφαση

Σε σχέση με τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα η απόφαση αναφέρει πως υπόχρεοι υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων είναι όσοι παρακρατούν φόρο και έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Η απόφαση αναφέρει πως με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου στο Taxisnet δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο δε χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με το χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου (15 Φεβρουαρίου).

Σημειώνεται πως από εφέτος για πρώτη φορά καθίσταται υποχρεωτική και η υποβολή αρχείου για τα εισοδήματα από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, για τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση η υποβολή των στοιχείων που περιλαμβάνουν οι βεβαιώσεις αποδοχών και παρακρατήσεων φόρου υποβάλλονται από τους υπόχρεους για διασταύρωση και προσυμπλήρωση κατά περίπτωση των δηλούμενων ποσών στις φορολογικές δηλώσεις 2016 με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.

Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του Taxisnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ