Πώς φορολογούνται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός ψηφιακής πλατφόρμας
Πηγή: EUROKINISSI

Τυχόν έγγραφες ή προφορικές βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, που συνάπτονται μόνο ιδιωτικά και όχι μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις.

Αυτό σημαίνει πως απαλλάσσονται του ΦΠΑ με την προϋπόθεση ότι δεν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, πλην της απλής παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σύμφωνα με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton οι συγκεκριμένες μισθώσεις δεν αναρτώνται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης στον ΕΟΤ στην περίπτωση αυτή.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για βραχυχρόνιες μισθώσεις με παροχή πρόσθετων υπηρεσιών επέρχονται κάποιες διαφοροποιήσιες. Στην περίπτωση που παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα (π.χ. πρωινό, room service), το συνολικό αντίτιμο που καταβάλλεται υπάγεται σε ΦΠΑ με τον μειωμένο συντελεστή 13%.

Αν και οι μισθώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην έννοια της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, δεν ισχύουν όλες οι προβλεπόμενες δηλωτικές υποχρεώσεις και πρέπει να προηγηθεί υποχρεωτικά γνωστοποίηση στον ΕΟΤ για την αντίστοιχη κατηγορία τουριστικού καταλύματος.

Διαβάστε επίσης