ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαλάρωση των capital controls: Ποιοι θα σηκώνουν περισσότερα χρήματα

Χαλάρωση των capital controls: Ποιοι θα σηκώνουν περισσότερα χρήματα
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα περαιτέρω βήμα προς τη κατεύθυνση της χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls) έκανε το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την απόφαση προσδιορίζονται οι περιπτώσεις πρόωρης εξόφλησης δανείων, δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά και διευκολύνεται η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πως απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση:

  • Την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.
  • Την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου.
  • Την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο προς εξασφάλιση του δανείου βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου.

Με την ίδια απόφαση διευκολύνεται η ανάληψη μετρητών αποκλειστικά και μόνον για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεων εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον οι ανωτέρω πληρωμές δεν δύναται να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά.

Όπως σημειώνεται σχετικά η αναγκαιότητα της ανάληψης του συγκεκριμένου ποσού μετρητών αποδεικνύεται με βεβαίωση του πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την ενέργεια στην οποία θα προβεί, απόσπασμα απόφασης, διάταξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αιτία καταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου πλέον επιτρέπεται η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring), ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται αποκλειστικά με το προϊόν εκκαθάρισης των συναλλαγών με κάρτες. Σε κάθε περίπτωση οι αναλήψεις και μεταφορές ποσών υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν και για τους λοιπούς λογαριασμούς.

Ακόμη, με την απόφαση επιτρέπεται το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π/Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την κατάθεση εμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επίσης, προβλέπεται η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών, καθώς και η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και τους υπαλλήλους διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επίδειξης της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το υπουργείο Εξωτερικών.

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και διεθνών οργανισμών. Έτσι, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου (Black Sea Trade and Development Bank), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 'E.N.I.S.A.), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών−μελών της ΕΕ (FRONTEX), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (E.P.L.O), η Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (U.N.E.P. − Μ.Α.P.), η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (U.N.H.C.R.), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (U.N.D.P), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 'W.H.O'), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Ί.Ο.Μ.), ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (I.L.O.) καθώς και οι διπλωματικές αποστολές και οι ξένες προξενικές αρχές δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις των κεφαλαιακών περιορισμών.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ