ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένα Συμβούλιο, για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Ένα Συμβούλιο, για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Στη χώρα μας η «ανταγωνιστικότητα» είναι ένας όρος πολύ παρεξηγημένος. Και όπως λέει ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος, κακώς έχει συνδεθεί με χαμηλότερους μισθούς και συντάξεις.

Άλλωστε ο ανταγωνισμός, δεν ταυτίζεται σαν έννοια με την ανταγωνιστικότητα.
Η χώρα μας σύμφωνα με επίσημους δείκτες είναι από τις τελευταίες στην ανταγωνιστικότητα κάτι που εμποδίζει την ανάπτυξη.
Με στόχο λοιπόν την ενίσχυση την ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά και της απενοχοποίησης του όρου και τη καλύτερης κατανόησής του από όλους τους παράγοντες της αγοράς αλλά και του εργαζόμενους, 14 επιχειρήσεις και φορείς σύστησαν το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ένα πολυσυμμετοχικό και απλό μηχανισμό που στόχο έχει να συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας.

Το Compete.gr θα έχει στόχο αφού αναλύει και θα συνδυάζει τα δεδομένα των διεθνών δεικτών με τα εθνικά στοιχεία, να παρουσιάζει ετησίων την «ΠΥΞΙΔΑ» η οποία και θα εμβαθύνει περισσότερο στην ελληνική πραγματικότητα και θα προτείνει λύσεις σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς και αφορούν:
• Την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας.
• Τη βελτίωση της καθολικής εικόνας της Ελλάδας.
• Τη διασύνδεση με συστηματικό τρόπο του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα.
• Την αξιοποίηση των διασυνοριακών επενδυτικών σχέσεων που αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας.
• Την διάχυση της πραγματικής έννοιας και της σημασίας της ανταγωνιστικότητας στην κοινωνία, τη δημόσια διοίκηση και την επιχειρηματική κοινότητα.
• Την διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών.

Μερικές από της δράσεις του Compete.gr θα είναι: (Τα νούμερα εντός παρενθέσεως αφορούν την κατάταξη της Ελλάδας στους Παγκόσμιους Δείκτες Ανταγωνιστικότητας
σε σύνολο 140 χωρών)

 • Ενίσχυση του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα ενδυνάμωση
  των ελεγκτικών και απολογιστικών προτύπων. (119/140)
  Υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα. (99/140)
 • Μεγαλύτερη σύνδεση και εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες μάνατζερς. (84/140)
 • Αμοιβή με βάση την παραγωγικότητα (111/140)
 • Αξιολόγηση ΑΔ και πρόθεση ανάθεσης αρμοδιοτήτων. (100/140)
 • Αποδοχή της διαφορετικότητας και καταπολέμηση των στερεοτύπων (όπως των
  ηλικιακών διακρίσεων κλπ) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας. (123/140)
 • Μεγέθυνση των καινοτόμων επιχειρήσεων όπως FinTech (χρηματοοικονομικοί οργανισμοί), CleanTech (εναλλακτικές μορφές ενέργειας), EdTech (εκπαίδευση), RegTech (κανονιστικό πλαίσιο). (120/140)
 • Συστηματικές προσπάθειες αλλάγης νοοτροπίας για μεγαλύτερη ανάληψη του ρίσκου εντός των εταιρειών (intrapreneurship). (90/140)
 • Προσανατολισμός στο Μέλλον με την πολλαπλάσια ταχύτητα και τη σωστή στόχευση. (135/140)
 • Προσαρμογή του νομικού πλαισίου στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα (135/140)
 • Εξασφάλιση από την κυβέρνηση σταθερού πλαισίου για την άσκηση του επιχειρείν (135/140)
 • Αποτελεσματική απόκριση της κυβέρνησης απέναντι στην αλλαγή (135/140)
 • Ύπαρξη μακροχρόνιου οράματος για τη χώρα από την κυβέρνηση (135/140).
 • Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου και ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. (131/140)
 • Φορολογικό πλαίσιο και ελάφρυνση φόρων (118/140) και μη-μισθολογικών επιβαρύνσεων (119/140) με στόχο την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών και την ενίσχυση της απασχόλησης με θέσεις υψηλά στην αλυσίδα αξίας
 • Μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση για μια οικονομία δεξιοτήτων και όχι επαγγελμάτων. Ξεκινώντας από την αναβάθμιση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών (119/140) και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
  (111/140)
  Το Compete.gr ιδρύθηκε με τα πρωτοβουλία 14 εταιριών και φορέων.
  Πρόεδρος είναι ο κ. Σίμος Αναστασόπουλος (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Πετσιάβας Α.Ε.και Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο),
  Αντιπρόεδρος ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, (Πρόεδρος, Τράπεζα Πειραιώς Πρόεδρος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών),
  Γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, SavvyCan A.E., Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος) και γενική διευθύντρια η Δρ. Βενετία Κουσία, (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ