CNN Greece
Ανδρέας Γιαννόπουλος: Σε καλό δρόμο η προσέλκυση επενδύσεων
Video: Ανδρέας Γιαννόπουλος: Σε καλό δρόμο η προσέλκυση επενδύσεων

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κόσμου ολοκληρώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το 2ο InvestGR forum. Υπουργοί, βουλευτές αρχηγοί κομμάτων αλλά και ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας κ. Γιάννης Στουρνάρας, ανέλυσαν την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της ως προς την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Το πλέον ενδιαφέρον κομμάτι του forum ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της Metron Analysis για τις επενδύσεις και των ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρήσεων να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Metron Analysis σε συνεργασία με την Public Affairs & Networks διεξήγαγε την έρευνα "Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός;», στην οποία ανταποκρίθηκαν διατυπώνοντας σε βάθος τις απόψεις τους 35 διευθύνοντες σύμβουλοι και στελέχη σημαντικών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 2ο invest.gr forum που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις άμεσες ξένες επενδύσεις το 2018 επιβεβαίωσαν τις περυσινές εκτιμήσεις της αντίστοιχης έρευνας ότι επίκειται συνέχεια και αυξητική τάση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2018 ανήλθαν σε 3.606 εκατ. ευρώ (το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας) σε σχέση με 3.204 εκατομμύρια το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 12,5%. Το 2018 αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυξημένων ξένων επενδυτικών ροών στη χώρα μας, μετά την ετήσια αύξηση κατά 28,3°/ο από το 2016 στο 2017 και κατά 1 18,5%, από το 2015 στο 2016.

Σύμφωνα με τη μελέτης όπως προκύπτει από τι απαντήσεις που δόθηκαν, όλα δείχνουν πως η αυξητική αυτή τάση στις άμεσες ξένες επενδύσεις θα συνεχισθεί τα επόμενα χρόνια. Τάση εύλογη άλλωστε, εφόσον η οικονομία βγήκε από μια μακρά ύφεση και μπορεί να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Όπως και πέρυσι, οκτώ στου δέκα CEOs (83°/ο) δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να προχωρήσει η εταιρεία του σε περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα μας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι όσοι δηλώνουν «σίγουροι» γι' αυτό, αυξάνονται συγκριτικά με πέρυσι, από το 53°/ο στο 60%.

Επίσης, πάνω από οκτώ στους δέκα (86%) δηλώνουν αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας για την επόμενη πενταετία.

Επιπλέον, την άποψη ότι «η εικόνα τη Ελλάδας θα βελτιωθεί ως επενδυτικός προορισμός τα αμέσως επόμενα χρόνια» υποστηρίζουν πάνω από επτά στους δέκα διευθύνοντες Συμβούλους.

Σημειώνουμε ότι τα στελέχη των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, εκπροσωπούν εταιρείες οι οποίες έχουν έντονη επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας, αφού 9 στις 10 από αυτές έχουν επενδύσει στο παρελθόν στην Ελλάδα και πάνω από τις μισές σχεδιάζουν να επενδύσουν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Συγκριτικά με πέρυσι, η εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί τόσο στα μάτια των ίδιων όσο και στιs μητρικέs τους εταιρείεs. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κατεξοχήν στην αντίληψη εξόδου από την οικονομική κρίση.

Κατά τη γνώμη των διευθύνοντων συμβούλων, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους επενδυτικούς τοµείς που θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, η εκπαίδευση, ο πρωτογενής τοµέας, η ενέργεια, οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές και τα ακίνητα, και δευτερευόντως σειρά άλλων δραστηριοτήτων.


Ωστόσο και παρά το θετικό γεγονός της εξόδου από την οικονομική κρίση, µια σειρά από ενδογενείς παράγοντες παραμένουν ακόµη εμπόδια στην προσέλκυση επενδύσεων και αξιολογούνται αρνητικά.

Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι εξής:

• Το διοικητικό περιβάλλον
• Το φορολογικό πλαίσιο
• Η εντύπωση ύπαρξης διαφθοράς
• Η ταχύτητα απονοµής δικαιοσύνης
• Η περιορισμένη έρευνα και η καινοτομία
Μόνον ο παράγοντας του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού αξιολογείται σε ικανοποιητικό επίπεδο από
την πλειονότητα των στελεχών.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι καθώς οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν σταθερά θετικότερη αντίληψη για την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό σε σχέση µε τῃν εντύπωση που υπάρχει στις έδρες των επιχειρήσεων τους, κατά δήλωσή τους, μπορούν να λειτουργήσουν και ως «πρεσβευτές» της χώρας µας στο εξωτερικό.

Σε µια ταραγμένη εποχή και περιοχή, η Ελλάδα καλείται να αναλάβει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο βελτιώνοντας τις επιδόσεις της σε όλους τους τοµείς που έπληξε η πολύπλευρη -σχεδόν δεκαετής- κρίση.

Το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση από τον διεθνή επενδυτικό περίγυρο φαίνεται πως όχι µόνο υπάρχει αλλά και ενισχύεται, παρά το γεγονός ότι π χώρα βρίσκεται σε εκλογική χρονιά.

Διαβάστε επίσης