ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 5,1 δις. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Στα 5,1 δις. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Νέα επιδείνωση κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 5,1 δις. ευρώ, κατά 335 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, έτσι ώστε το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να παρουσιάσει μικρή αύξηση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018.

Μικρή βελτίωση κατέγραψε το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων.

Σε μικρότερο βαθμό επιδείνωση παρουσίασε και το ισοζύγιο καυσίμων. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο 3,6% σε τρέχουσες τιμές (0,3% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,1% (τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,6% σε τρέχουσες τιμές (6,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 9,8%. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% και 22,8%, αντίστοιχα.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων σημείωσε μικρή βελτίωση, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα αντί για το πλεόνασμα της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τις εξελίξεις στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ