ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγίες για τον προϋπολογισμό 2020 από το ΥΠΟΙΚ

Οδηγίες για τον προϋπολογισμό 2020 από το ΥΠΟΙΚ
EUROKINISSI

Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2020 έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε όλους τους φορείς της Γενικής και της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων 2020 οι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή των σχετικών προτάσεών τους έως την Παρασκευή 30.8.2019.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων γίνεται σύμφωνα με τους στόχους του δημοσιονομικού αποτελέσματος βάσει του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προγράμματος Σταθερότητας και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που νομοθετήθηκαν στη συνέχεια.

«Η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού εσόδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη πρόβλεψη των προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ακριβή προσδιορισμό τόσο του ύψους όσο και των πηγών των δημοσίων εσόδων σε αναλυτικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τα έτη 2019 και 2020, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των γενικότερων στόχων του προϋπολογισμού», αναφέρει η εγκύκλιος.

Κατά την εγκύκλιο, η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων για το έτος 2020 καθώς και η διενέργεια προβλέψεων για τα επόμενα έτη 2021-2023, Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κατωτέρω:

- Το νέο σχέδιο λογαριασμών που αποτελεί τη βάση για τη νέα οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού.

- Τις πλέον επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2019-2022 (ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση, απασχόληση κ.λπ.), όσον αφορά στα στοιχεία των εσόδων που εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία.

-Τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις αποδόσεις των παρεμβάσεων στο σκέλος των εσόδων που ήδη έχουν νομοθετηθεί ή εφαρμοστεί και θα επηρεάσουν τα αντίστοιχα μεγέθη.

Η μια εγκύκλιος αφορά στα ανώτατα όρια δαπανών που προβλέπονται ανά υπουργείο με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και η δεύτερη την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του 2020.

Ο προϋπολογισμός δαπανών

Η εγκύκλιος για τα ανώτατα όρια δαπανών, αποσκοπεί στη συμμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Το ανώτατο όριο των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για το 2020 ανέρχεται στα 50,2 δισ. ευρώ, από 49,743 δισ. ευρώ πέρυσι. Συνυπολογιζόμενων των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 6,75 δισ. ευρώ, το ανώτατο όριο δαπανών φτάνει στα 57,04 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες για τις συντάξεις διαμορφώνονται στα 28,9 δισ. ευρώ, οι δαπάνες για προνοιακές παροχές στα 2,4 δισ. ευρώ, οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ στα 5,4 δισ. ευρώ, οι δαπάνες των ΟΤΑ στα 6,7 δισ. ευρώ και οι δαπάνες των νοσοκομείων τοποθετούνται στα 2,8 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν προβλέπεται διακριτή κατηγορία δαπανών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών. Έτσι, οι πιστώσεις για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών θα προβλεφθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών και οι σχετικές υποχρεώσεις θα εξοφληθούν κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων αυτών.

Τέλος, ως προς τις αμοιβές προσωπικού και τις μεταβιβάσεις για αποδοχές προσωπικού σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης έχουν ληφθεί υπόψη μεμονωμένα ανά υπουργείο ή φορέα, τυχόν εξοικονομήσεις ή / και δαπάνες από τις μετατάξεις, τις αποσπάσεις και τις προσλήψεις του 2019 καθώς και από τις προβλεπόμενες για το 2020 αποχωρήσεις προσωπικού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ