ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση φόρου έως 50% για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

Έκπτωση φόρου έως 50% για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
Pixabay

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) έχει υπολογίσει πως κάθε 1 εκατ. ευρώ επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αυξάνει συνολικά σε καθαρούς όρους το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 1,4 εκατ. ευρώ, την απασχόληση κατά 37 θέσεις εργασίας και τα έσοδα του Δημοσίου κατά 500.000 ευρώ.

Υιοθετώντας αυτές τις προβολές, η νέα κυβέρνηση δρομολογεί την έκπτωση φόρου ίση με το 40%-50% της δαπάνης για όλες τις εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, συντήρησης και αξιοποίησης κτηρίων.

Το μέτρο αναμένεται να δώσει αφενός κίνητρα για τις συγκεκριμένες επενδύσεις, αφετέρου να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, αφού οι πολίτες θα έχουν κίνητρο να ζητούν τιμολόγιο για κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται στα ακίνητά τους.

Δεδομένου ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων έχουν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, η όποια αρνητική επίδραση στα δημόσια έσοδα λόγω της έκπτωσης φόρου θα αντισταθμίζεται από τη τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Κατά το ΙΟΒΕ εάν μία έκπτωση φόρου ύψους 20% της δαπάνης για εργασίες ανακαίνισης κινητοποιήσει με επιτυχία ιδιωτικές επενδύσεις, τότε τα δημόσια έσοδα καταλήγουν να είναι αυξημένα, σε σωρευτικούς όρους, κατά τα έξι πρώτα έτη εφαρμογής του μέτρου!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ