ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέμα μηνών οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Θέμα μηνών οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων
AP Photo/Elise Amendola

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται έως το τέλος του έτους οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου δωρεών και γονικών παροχών, φόρου κληρονομιών, φόρου χρηματικών δωρεών και φόρου κερδών από τυχερά παίγνια.

Αυτό προκύπτει από παρουσίαση που δόθηκε σήμερα προς διαβούλευση στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή για τις δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου.

Στόχοι της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση των φορολογουμένων και των εφοριών, η ενίσχυση της εκούσιας φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορολογούμενους και η απλούστερη, αμεσότερη και αποδοτικότερη Φορολογική Διοίκηση

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους κατά νόμο υπόχρεους, όπως ισχύει σήμερα και θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο, εφόσον για τη σχετική μεταβίβαση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα στοιχεία των δηλώσεων θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά απευθείας στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και δεν θα απαιτείται η καταχώρησή τους από τις εφορίες κατά την κατάθεση της δήλωσης.

Ο φόρος θα υπολογίζεται κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, με βάση τα δεδομένα αυτής. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για μείωση ή απαλλαγή από το φόρο θα αποστέλλονται από το συμβολαιογράφο στην εφορία σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ειδικότερα, η δήλωση θα συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, που θα συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο, με τους προσωπικούς του κωδικούς(TAXISNET). Η δήλωση θα είναι μία ανά αγοραστή, ανεξάρτητα από το πλήθος των πωλητών. Επίσης η δήλωση θα μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο σε φόρο μόνο στις περιπτώσεις που δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο(άρση απαλλαγής, τροποποιητική δήλωση χωρίς τη σύνταξη συμβολαίου). Μετά την οριστικοποίηση του περιεχομένου της δήλωσης, αυτή θα υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους.

Τέλος, η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ