ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσθετη χρηματοδότηση και καλύτερη σύνδεση με την αγορά για τα ΑΕΙ

Πρόσθετη χρηματοδότηση και καλύτερη σύνδεση με την αγορά για τα ΑΕΙ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα συνεκτικό σχέδιο προκειμένου τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας να αποκτήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση και καλύτερη σύνδεση με την αγορά έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας το σχετικό σχεδιασμό.

Ως προς την πρόσθετη χρηματοδότηση το κυβερνητικό επιτελείο μελετά την αξιοποίηση της δυνατότητας συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την κάλυψη επιμέρους αναγκών των Ιδρυμάτων (π.χ. για κατασκευή φοιτητικών εστιών), την απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με επένδυση στις νέες τεχνολογίες, την ενίσχυση των θερινών/χειμερινών σχολείων σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός, διατροφή, πρωτογενής παραγωγή) και βεβαίως την ανωτέρω αναφερόμενη διεύρυνση της δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων για προσέλκυση φοιτητών από χώρες εκτός ΕΕ).

Επιπλέον, εξετάζεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές προς τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για λήψη πρόσθετης χρηματοδότησης για την υλοποίηση πατεντών και επιστημονικών ιδεών, την αξιοποίηση από τα Ιδρύματα των εσόδων από επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off) και κοινών ερευνητικών τους δραστηριοτήτων με ιδιωτικούς φορείς.

Στο εν λόγω κυβερνητικό σχέδιο η σύνδεση με την αγορά εργασίας επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, με την ενίσχυση της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης, με εκπαιδευτές της επαγγελματικής κατάρτισης που προέρχονται από την αγορά εργασίας και είναι καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, με την ανάπτυξη συνεργειών με φορείς, οργανισμούς και εργοδότες σε τοπικό επίπεδο και με τη δημιουργία «ζώνης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας» που συνδέει την εκπαιδευτική μονάδα με τις τοπικές επιχειρήσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ