ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Οροφή» 4.608 ευρώ στη μηναία κύρια σύνταξη βάζει τροπολογία

«Οροφή» 4.608 ευρώ στη μηναία κύρια σύνταξη βάζει τροπολογία
Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τροπολογία με την οποία μπαίνει «πλαφόν» στο ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας. Στόχος της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η έκδοση υπέρογκων συντάξεων , κάτι που είχε επιτραπεί από μεθοδολογικές αβλεψίες του νόμου Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και εφόσον μέρος των χρόνων ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016.

Το νέο ανώτατο όριο σύνταξης ορίζεται στο 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, ήτοι στο ποσό των 4.608 ευρώ, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί των συντάξεων πού έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.438712016 (12-5-2016) ή ανατρέχουν στην ανωτέρω ημερομηνία. Ποσά συντάξεων πού έχουν ήδη απονεμηθεί ή επαναυπολογισθεί μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου και υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ανώτατο όριο προσαρμόζονται στο νέο οριζόμενο ως άνω ποσό από την ημερομηνία έναρξης καταβολής ή επαναυπολογισμού τους.

Τυχόν επιπλέον διαφορές συντάξεων αναζητούνται ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20°/ο της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται επί του Προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από τη θέσπιση ανώτατου ορίου στο συνολικό ακαθάριστο ποσό για τις ήδη απονεμηθείσες πολύ υψηλές συντάξεις, καθώς και τις εκτιμώμενες προς απονομή μελλοντικές πολύ υψηλές συντάξεις, αλλά και αύξηση των εσόδων από την αναζήτηση και επιστροφή τυχόν επιπλέον διαφορών συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί και υπερβαίνουν το ανωτέρω ανώτατο όριο.

Η εξοικονόμηση αυτή για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 εκτιμάται στο ποσό των 550 χιλ. ευρώ περίπου, 1,31 εκατ. ευρώ περίπου, 1,57 εκατ. ευρώ περίπου, 1,70 εκατ. εύρω περίπου και 1,85 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ