Δεν περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα θέματα φορολογίας αγροτών
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην αποσαφήνιση πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία επεξεργασία νομοσχεδίου ή σχεδιασμός για θέματα φορολογίας αγροτών και δεν περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα της επόμενης αξιολόγησης προχώρησαν στενοί συνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Διαβάστε επίσης

Σε ενημέρωση που παρείχαν διευκρίνισαν πως οι επαγγελματίες υποχρεώνονται σήμερα να τηρούν λογιστικά βιβλία και να αναγράφουν σε αυτά τα έσοδα και τα έξοδά τους. Οι αγρότες δε τηρούν βιβλία όταν τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ.

Στους επαγγελματίες τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα που έχουν αναγράψει στα βιβλία τους. Για όλους τους αγρότες ακόμα και αν δεν τηρούν βιβλία υπολογίζονται τα κέρδη με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα.

Ειδικότερα για τους αγρότες τα έξοδα που αναγνωρίζονται περιλαμβάνουν τις αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές .

Το δε καθαρό αγροτικό εισόδημα του 2015 φορολογείται με συντελεστή φόρου εισοδήματος που είναι 13%, ενώ από το 2016 για τα εισοδήματα που αποκτώνται προβλέπεται σταδιακή εξομοίωση των εισοδημάτων των αγροτών με τις άλλες κατηγορίες (στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017.

Δεν φορολογούνται οι αγρότες, για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ, ενώ δεν φορολογούνται στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις.

Για το πετρέλαιο κίνησης ντήζελ που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες έως τον προηγούμενο Οκτώβριο λάμβαναν επιστροφή φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 264 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Από τον Οκτώβριο 2015 προχώρησε η σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ σε δύο ίσα στάδια. Συγκεκριμένα από 1/10/2015 μέχρι 30/9/2016 επιστρέφεται ποσό 130 ευρώ και από 1/10/2016 καταργείται η επιστροφή.

Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των αγροτών και την κατάσχεση των ποσών των τραπεζικών τους λογαριασμών οι συνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη ε διευκρινίζουν δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις οφειλές των αγροτών και εφαρμόζονται όσα ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τους ίδιους πως σήμερα προβλέπεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακατάσχετο ποσό ύψους 1.250 ευρώ, εφόσον έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο στο taxis ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού. Για όσους δε φορολογούμενους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και δεν έχουν κάνει ρύθμιση καταβολής τους, στέλνεται εντολή στις Τράπεζες να διενεργούν κατάσχεση των οφειλόμενων ποσών και να τα αποδίδουν στο Δημόσιο.

Τέλος, για τους αγρότες που είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και δεν τις είχαν ρυθμίσει ή δεν είχαν δηλώσει ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έγινε αυτομάτως κατάσχεση των ποσών που κατατέθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις τους .


Διαβάστε επίσης

Συρρικνώνονται διαρκώς τα δηλωθέντα εισοδήματα από ενοίκια

«Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»: Ποιους αφορά και ποια τα οφέλη

ΝΔ: Η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί

«Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»: Πώς να ενταχθείτε και ποια τα οφέλη του προγράμματος