ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,55% το ενδεικτικό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,55% το ενδεικτικό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο
INTIME NEWS

Στις αγορές βγήκε σήμερα η Ελλάδα επανεκδίδοντας το δεκαετές ομόλογο με το Ελληνικό Δημόσιο να ζητά από τους επενδυτές 1 δισ. ευρώ με ενδεικτικό επιτόκιο (guidance) 1,55%. Δεδομένου ότι η ζήτηση για το δεκαετές ομόλογο θα είναι μεγάλη το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί χαμηλότερα, ενώ είναι πιθανόν ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), να αντλήσει περισσότερο από 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το δελτίο της έκδοσης τα ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και θα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους.

Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 12η Μαρτίου 2020 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Κατά την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που θα αφορούν στο χρονικό διάστημα από 12/3/2019 μέχρι και την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) των ομολόγων σε ευρώ.

Η καταβολή του αντιτίμου επανέκδοσης των ομολόγων (settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία επανέκδοσης των oομολόγων.

Οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.

Για την επανέκδοση θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 17,5 μονάδες βάσης (0,175%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της επανέκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της επανέκδοσης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ