ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεκαετές ομόλογο: Το Δημόσιο άντλησε από τις αγορές 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,5%

Δεκαετές ομόλογο: Το Δημόσιο άντλησε από τις αγορές 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,5%
ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο δανείσθηκε το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα μέσω του ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης του δεκαετούς ομολόγου λήξης το Μάρτιο του 2029.

Συνολικά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,5%.

Αρχικά το Δημόσιο σκόπευε να αντλήσει 1 δισ. ευρώ, με ενδεικτικό επιτόκιο 1,55%, όμως η μεγάλη συμμετοχή των επενδυτών κατέστησε ακόμη πιο χαμηλό το επιτόκιο της έκδοσης.

Οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν πάνω από τα 5,4 δισ. ευρώ και μεγάλο μέρος εξ αυτών προήλθε από θεσμικά χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας. Έτσι, ο ΟΔΔΗΧ αποδέχθηκε συνολικά προσφορές 1,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το δελτίο της έκδοσης τα ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και θα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους.

Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 12η Μαρτίου 2020 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Κατά την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που θα αφορούν στο χρονικό διάστημα από 12/3/2019 μέχρι και την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) των ομολόγων σε ευρώ. Η καταβολή του αντιτίμου επανέκδοσης των ομολόγων (settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία επανέκδοσης των oομολόγων.

Οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.

Οι τράπεζες BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan λειτούργησαν ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Για την επανέκδοση θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 17,5 μονάδες βάσης (0,175%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της επανέκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της επανέκδοσης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ