ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολυνομοσχέδιο: Στα 3 εκατ. ευρώ το κόστος απόκτησης άδειας διαδικτυακού στοιχήματος

Πολυνομοσχέδιο: Στα 3 εκατ. ευρώ το κόστος απόκτησης άδειας διαδικτυακού στοιχήματος
PIXABAY

Στην αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πλαισίου της διαδικτυακής αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα προχωρεί η κυβέρνηση με διατάξεις που συμπεριέλαβε στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε χθες στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τιτλοφορείται «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» με τα άρθρα 190-204 τροποποιεί το καθεστώς του ν. 4002/2011 για τα διαδικτυακά παίγνια λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα στον χώρο της εν λόγω αγορά και αφετέρου, τις δημοσίου συμφέροντος απαιτήσεις για διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς, ορθολογικής, διαφανούς και συστηματικά εποπτευόμενης διεξαγωγής των επίμαχων παιγνίων.

Με τις εισαγόμενες διατάξεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες αδειοδότησης των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη «ανοικτού μοντέλου αδειοδότησης», και -παράλληλα- προβλέπεται αποκλειστική τυπολογία των επιτρεπομένων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τον βαθμό επικινδυνότητας εκάστου είδους παιγνίου, εξ απόψεως ασφάλειας των συμμετεχόντων παικτών και δυνατότητας καταστρατήγησης για την εκδήλωση παραβατικότητας, η τυπολογία των επιτρεπομένων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων απαρτίζεται από τα στοιχηματικά παιχνίδια, τα παιχνίδια τύπου καζίνο, καθώς επίσης το πόκερ και τις παραλλαγές του.

Αναγνωρίζοντας αφενός τη θέση των διαδικτυακώς διεξαγομένων τυχερών παιγνίων, (συμπεριλαμβανομένων όσων διεξάγοντα με την χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών) και αφετέρου τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούνται για τους παίκτες από την γιγάντωση της παράνομης διαδικτυακής αγοράς παιγνίων, το νέο πλαίσιο υπάγει την εν λόγω δραστηριότητα σε συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των συμμετεχόντων στην εν λόγω αγορά, η οποία πλέον αναδιαμορφώνεται υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ενώ αποσαφηνίζεται και το φορολογικό καθεστώς των κατόχων αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Το κόστος εισόδου

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει πως η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

Η αίτηση του υποψηφίου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξαγάγει. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά και καταβάλλεται παράβολο ύψους 10.000 ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται σε: α) 3 εκατ. ευρώ για την άδεια διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος και 2 εκατ. ευρώ για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Η δε άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια επτά έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται.

Ένα τουλάχιστον έτος πριν από τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτησή του προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την ανανέωσή της για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο. Η χορήγηση της ανανέωσης προϋποθέτει την καταβολή νέου, ισόποσου με το αρχικό, αντιτίμου, καθώς επίσης και τη διαπίστωση της μη κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ