ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτος δημοσίων συμβάσεων η συντήρηση υποδομών και υπηρεσιών που έχουν γίνει δωρεά στο Δημόσιο

Έκτος δημοσίων συμβάσεων η συντήρηση υποδομών και υπηρεσιών που έχουν γίνει δωρεά στο Δημόσιο
ΙΝΤΙΜΕ/ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Συμβάσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη δωρεών προς το Δημόσιο, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ή το σύστημα επικοινωνιών Tetra Sepura της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν θα θεωρούνται πλέον δημόσιες συμβάσεις και θα εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων τροπολογία που κατέθεσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει πως συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα, για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Με άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ίδια τροπολογία, επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου της.

Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως με κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι φορείς και ο χρόνος υπαγωγής αυτών στην ηλεκτρονική διακίνηση, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Με άλλα άρθρα της τροπολογίας, ρυθμίζεται διαφορετικά η διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των εν λόγω διοικητικών πράξεων και ρυθμίζεται η διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από το διορισμό των μόνιμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των εν λόγω διοικητικών πράξεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ