ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό στήριξαν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 11μηνο 2019

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό στήριξαν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 11μηνο 2019
ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Σημαντική στήριξη έλαβε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από τις τουριστικές εισπράξεις στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 1,7 δις. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018 και διαμορφώθηκε σε 2,0 δις. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Οι ανωτέρω εξελίξεις υπεραντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ μικρή αύξηση κατέγραψε και το έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων.

Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν (κατά 4% σε τρέχουσες τιμές και 4,5% σε σταθερές) με ρυθμό ταχύτερο από το ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών (3,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές). Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13% στα 17,8 δις ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 4,3%, στα 10,3 δις ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, αντισταθμίζοντας τη μείωση του πλεονάσματος στα λοιπά εισοδήματα. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε σημαντική μείωση, η οποία προήλθε από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ