ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στόχος της κυβέρνησης η πληρωμή οφειλών του Δημοσίου εντός 29 ημερών

Στόχος της κυβέρνησης η πληρωμή οφειλών του Δημοσίου εντός 29 ημερών
ΙΝΤΙΜΕ

Να ρυθμίσει το μηχανισμό αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου, ώστε να μην δημιουργούνται νέα χρέη επιχειρεί ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σύμφωνα με όσα τόνισε η κυβέρνηση στις επαφές με τους θεσμούς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 υπήρχαν αποκλίσεις από τον τεθέντα στόχο των 29 ημερών για την αποπληρωμή των δαπανών του Δημοσίου. Από το πρώτο έως το τρίτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε μια σταδιακή αύξηση του μέσου χρόνου εξόφλησης των δαπανών , η οποία περιορίσθηκε το τέταρτο τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή δεν ικανοποίει την κυβέρνηση που θέλει να βελτιώσει την κατάσταση.

Ο υπουργός Οικονομικών έχει ήδη συστήσει στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών συντονιστική επιτροπή για την παρακολούθηση της εξέλιξης και τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η επιτροπή αυτή έχει ως ρόλο την αντιμετώπιση της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και την υιοθέτηση των συστάσεων που έχει διατυπώσει για το θέμα το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στη βάση αυτή η ειδική επιτροπή προχωρεί στην παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων (π.χ. δημόσια παρακατάθεση, ενίσχυση φορέων με ανθρώπινο δυναμικό, επιμόρφωση υφιστάμενου προσωπικού κ.λπ.) ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης για τον περιορισμό των υπερήμερων χρεών, στην καταγραφή των αναγκών των φορέων (π.χ. σε ανθρώπινο δυναμικό ή σε δράσεις επιμόρφωσης) και στη διαμόρφωση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ