ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντός μηνός η επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

Εντός μηνός η επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

Την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος εντός μηνός από την επιβολή της αίτησης επιστροφής προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης.

Με την απόφαση αυτή προωθείται ένα νέο σύστημα ταχείας επιστροφής φόρου με την άμεση ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων, λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε τους αγρότες και δημιουργείται ένα νέο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για την ορθή καταβολή του επιστρεπτέου φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Μέχρι σήμερα οι εφορίες υποχρεούνταν να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις επιστροφής μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις φορολογικών παραστατικών που υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες και μετά από ένα σύντομο έλεγχο της ορθής μεταφοράς των ποσών των φορολογικών στοιχείων στην αίτηση επιστροφής να τις καταχωρούν στο σύστημα TAXIS.

Παράλληλα, έπρεπε να προβαίνουν σε σύγκριση του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής με τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε δικαιούχου που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εφόσον το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που προέκυπτε από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής δεν υπερέβαινε τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής του αιτούντος, οι εφορίες πραγματοποιούσαν την επιστροφή χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Χωρίς έλεγχο και εντός μηνός πραγματοποιούταν επίσης η επιστροφή ΦΠΑ στην περίπτωση που από τη σύγκριση των ακαθάριστων εσόδων της αίτησης με την κανονική αξία του ΥΠΑΑΤ προέκυπτε διαφορά φόρου προς επιστροφή μέχρι 500 ευρώ.

Στις λοιπές περιπτώσεις, η επιστροφή γινόταν μετά από έλεγχο εκτός αν ο προϊστάμενος της εφορίας υποβολής της αίτησης επιστροφής με έγγραφη αιτιολόγηση αξιολογούσε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ελέγχου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ