ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία προβλέπει την απαλλαγή δωρεών από τον ΦΠΑ

Τροπολογία προβλέπει την απαλλαγή δωρεών από τον ΦΠΑ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν σε δωρεές, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η προτεινόμενη διάταξη προκύπτει εκτάκτως ως αναγκαιότητα λόγω του μη αναμενόμενου εύρους και διάρκειας της οικονομικής κρίσης και προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών από προμηθευτή υποκείμενο στον ΦΠΑ προς οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο ως δωρητής πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που έχει συνάψει με φορείς του δημοσίου τομέα ή ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον η σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο, ή εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονομικών και τον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς και οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει το ποσό αυτό (της δωρεάς) δεν αναγνωρίζεται για την εφαρμογή της παρούσας απαλλαγής.

«Πρόκειται για απαλλαγή που εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, απαλλάσσοντας τα πρόσωπα που ενεργούν ως δωρητές από τον ΦΠΑ των δαπανών που πραγματοποιούν σε σχέση με τη δωρεά τους. Παράλληλα, για λόγους διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της απαλλαγής, ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες προς τον δωρητή υποχρεούται να εκδίδει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, διατηρώντας το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του, και να αναγράφει επί του οικείου τιμολογίου την απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την ημερομηνία έγκρισής της», αναφέρεται στο σχετικό κείμενο.

Επισημαίνεται ακόμη πως την τροπολογία επιδιώκεται η πραγματοποίηση σημαντικών δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (κινητά και ακίνητα για κοινωφελείς σκοπούς όπως νοσοκομεία, σχολικές μονάδες, κτίρια για πολιτιστικούς και μορφωτικούς σκοπούς κ.α..) με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ