ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι εργαζόμενοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης μετακινούνται σε φορείς υγείας

Ποιοι εργαζόμενοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης μετακινούνται σε φορείς υγείας
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Εργαζόμενοι συγκεκριμένων προβληματικών κρατικών επιχειρήσεων που διαθέτουν απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μεταφερθούν έως τα μέσα Απριλίου σε φορείς Υγείας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών.

Διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», προβλέπει πως κατ' εξαίρεση το προσωπικό που απασχολείται στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, την Ηλεκτρομηχανική Κύμης, τη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου, την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων και την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, δύναται να μεταφερθεί σε θέσεις φορέων υγείας.

Η μεταφορά θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτηση που θα υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 68 του νομοσχέδιου αναφέρει πως «προσωπικό των φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 4440/2016 και στο άρθρο 23 του ν. 4587/2018, το οποίο δεν δύναται να μεταφερθεί λόγω έλλειψης των απαιτούμενων τυπικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να μεταφερθεί σε θέσεις φορέων υγείας κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, εφόσον διαθέτει απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ