ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στους διοικούντες νομικά πρόσωπα που βαρύνονται με πρόστιμα - Το ορόσημο της 12ης Μαρτίου

«Ανάσα» στους διοικούντες νομικά πρόσωπα που βαρύνονται με πρόστιμα - Το ορόσημο της 12ης Μαρτίου
INTIME

Διορία έως τις 12 Μαρτίου 2020 προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για την εφαρμογή της ευνοϊκής διάταξης του ν. 4646/2019 για την αλληλέγγυα ευθύνη, έχουν πρόσωπα στα οποία είχαν βεβαιωθεί σε βάρος τους οφειλές με βάση το προηγούμενο καθεστώς.

Με την παλαιότερη διάταξη οι διοικούντες νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή τόκων, προστίμων και φόρων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα μάλιστα από τον χρόνο βεβαίωσής τους ή την περίοδο που οι οφειλές αυτές αφορούν.

Με βάση τη νέα διάταξη προβλέπονται ευμενέστερες προϋποθέσεις, όπως, μεταξύ άλλων, υποκειμενική ευθύνη, αντί της αντικειμενικής καθώς και ευθύνη μόνο για το διάστημα της θητείας τους.

Έτσι, προκειμένου κάποιος από τους διοικούντες να θεωρηθεί ότι ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για τις εταιρικές οφειλές προς το Δημόσιο θα πρέπει να συμμετείχε στην διοίκηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του, οι οφειλές να γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διοικούντα και οι οφειλές να μην καταβλήθηκαν ή αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητά του.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η νέα διάταξη, δεν θεμελιώνεται αλληλέγγυα ευθύνη και αίρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος του προσώπου.

Πάντως, λογιστές και φοροτεχνικοί έχουν ήδη διατυπώσει ενστάσεις για τη σύντομη προθεσμία που έχει δοθεί για την υποβολή της αίτησης, δεδομένου ότι δεν έχουν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή της νέας διάταξης για την αλληλέγγυα ευθύνη με την έκδοση υπουργικής απόφασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ