Υπερωρίες στον ΕΦΚΑ για την έκδοση συντάξεων του Δημοσίου
Πηγή: INTIME/ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Υπερωριακά θα εργάζονται οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη αναφέρει πως παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «προκειμένου η υπηρεσία να αντιμετωπίσει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες».

Σε αυτές τις έκτακτες ανάγκες περιλαμβάνονται:

-H επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων για τον κανονισμό και εκτέλεση σύνταξης.
-H αναγνώριση πλασματικών χρόνων προϋπηρεσίας, στρατιωτικής θητείας, χρόνου φοίτησης.
-H έκδοση τροποποιητικών πράξεων σε εφαρμογή των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
-H υποστήριξη του θεσμού της προκαταβολής σύνταξης.
-Οι καταλογιστικές πράξεις για συντάξεις και προκαταβολές που ελήφθησαν αχρεωστήτως.
-H άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Διαβάστε επίσης