Η γραφειοκρατία της ΕΕ δεν επιτρέπει δαπάνες για το προσφυγικό να εξαιρούνται από το πλεόνασμα
Πηγή: INTIME / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Τα γεγονότα με τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων εβδομάδων και η διεθνοποίηση του ζητήματος από την κυβέρνηση βοηθούν να επιλυθεί ένα ζήτημα που έχει προκύψει ήδη από το 2018 και αφορά στην εξαίρεση των δαπανών που σχετίζονται με το προσφυγικό από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Από το 2016 η συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους επέτρεπε να μην λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος δαπάνες ύψους έως 0,2% του ΑΕΠ ετησίως που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του προσφυγικού.

Πιο απλά, δαπάνες συνολικού ύψους  380 εκατ. ευρώ θα έπρεπε ετησίως να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος και να μην το επηρεάζουν. Ωστόσο, στην πράξη αυτό δεν λειτούργησε ποτέ, κάτι που το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει επισημάνει ήδη από το 2018 στους θεσμούς.

Ο λόγος ήταν οι μεγάλοι περιορισμοί που έθεσαν οι θεσμοί στις κατηγορίες δαπανών που αναγνωρίζονται ως έξοδα σχετιζόμενα με το μεταναστευτικό. Λόγω ειδικής κατηγοριοποίησης που έκαναν οι θεσμοί στις δαπάνες, με γ4ραφεοκρατική λογική, αφαίρεσαν πλήθος εξόδων από τις «επιλέξιμες δαπάνες», δηλαδή από εκείνες που δεν έπρεπε να υπολογίζονται στον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι πιστώσεις για την μισθοδοσία όσων εργάζονται σε  κέντρα υποδοχής μεταναστών, οι οποίες δεν εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος!

Το θέμα τέθηκε στους θεσμούς κατά την πέμπτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση και αναμένεται να τεθεί και κατά την έκτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση ενισχυμένης εποπτείας.

Η έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν αναφέρει πως δεδομένου ότι οι πραγματικές δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι πολύ υψηλότερες από τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σήμερα στον προσαρμογέα (0,2% του ΑΕΠ) του προγράμματος, η προσοχή θα εστιαστεί στη «διευκρίνιση των επιλέξιμων δαπανών που θα αντικατοπτρίζουν επαρκώς την τρέχουσα κατάσταση».

Διαβάστε επίσης