ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Απόρρητες δαπάνες» και προμήθειες εκτός δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού

«Απόρρητες δαπάνες» και προμήθειες εκτός δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού
(AP Photo/Petros Giannakouris)

«Απόρρητες δαπάνες» και συμβάσεις έργων και προμηθειών κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με επίκληση των αναγκών για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, η τροπολογία επιτρέπει ουσιαστικά τη διενέργεια συγκεκριμένων δαπανών και προμηθειών, χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεδομένου ότι οι δαπάνες αντιμετώπισης του μεταναστευτικού εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος, η συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησης για απόρρητες δαπάνες και προμήθειες εκτός δημοσίων συμβάσεων γεννά ερωτηματικά για την ορθότητα της και την σκοπιμότητά της.

Είναι ενδεικτικό πως με το άρθρο 4 της τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού, με υπουργική απόφαση, ως απόρρητων, των δαπανών που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο της πρόσβασης και της διάθεσης παροχών στις δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και των απολύτως συναφών με αυτά τα έργα προμηθειών. Το γιατί οι συγκεκριμένες δαπάνες πρέπει να χαρακτηριστούν έτσι, είναι κάτι που θα πρέπει να εξηγηθεί από την κυβέρνηση, κυρίως στους θεσμούς.

Αλλά οι εξαιρέσεις δεν σταματούν εδώ. Το άρθρο 8 της τροπολογίας προβλέπει πως σε περίπτωση έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης που επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας τάξης ασφάλειας και υγείας, και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα, μπορούν να συνάπτουν νέες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, όπως μίσθωσης και ναύλωσης πλωτών και χερσαίων μέσων, προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εφοδίων, μετακίνησης προσωπικού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση κάβε εθνικής, γενικής ή ειδικής, διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων.

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια δικλείδα ελέγχου, καθώς προβλέπεται πως οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται κατόπιν σχετικής έγκρισης και μεταφοράς πιστώσεων από το υπουργείο Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία παρατείνεται για τα έτη 2020 και 2021 η δυνατότητα που έχει δοθεί στον ΕΟΤ να υλοποίει δράσεις προώθησης και προβολής της χώρας και του ελληνικού τουρισμού που εντάσσονται σε προγράμματα επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (διοργανώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις-εκπαιδευτικά σεμινάρια ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers, κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, κ.α.) εκτός του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ