ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Hard Rock International, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

H Hard Rock International, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
INTIME

Το πρώτο crash τεστ, της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για τον αποκλεισμό της Ηard Rock International από τον διαγωνισμό για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, γίνεται τώρα στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Ένας Ανώτατος Δικαστικός, ο Προέδρος και οι δικηγόροι μέλη της 7μελούς σύνθεσης, ερευνούν τα σοβαρά νομικά ζητήματα που έθεσε η εταιρεία, και αφορούν στο σύνολο της διαδικασίας που οδήγησε στον αποκλεισμό της, με συνοπτική διαδικασία στην πρώτη κιόλας φάση του διαγωνισμού, αυτή της εξέτασης των τυπικών νομιμοποιητικών εγγράφων συμμετοχής.

Τα ελεγχόμενα θέματα της απόφασης, αφορούν τόσο τη διαδικασία που ακολούθησε η ΕΕΕΠ, από την οποίαν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Hard Rock International, εξαφανίσθηκε ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος σύμφωνα με το νόμο είναι η αναθέτουσα αρχή του έργου και αρμόδιος να αποφασίσει τον αποκλεισμό ενός διαγωνιζόμενου, όσο και την παραβίαση ουσιαστικών κανόνων της διαδικασίας ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η σύγκρουση συμφερόντων, η συμμετοχή σε καρτέλ, η περίεργη ιστορία με τις εγγυητικές επιστολές που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα και για τους δυο διαγωνιζόμενους, και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως, της πραγματικής εκτίμησης της οικονομικής και τεχνικής επάρκειας της Hard Rock International και της Mohegan, στον τομέα των επιχειρήσεων καζίνο.

Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία που προβλεπόταν από ορισμένους ως ένας περίπατος για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έγινε μια δύσκολη νομική υπόθεσή, που καλούνται τα επτά μέλη της ΑΕΕΠ να επιλύσουν κατά τρόπο που προστατεύει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, σέβεται τις Αρχές και τους Κανόνες του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στην ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων, στηρίζει τον Ανταγωνισμό και οδηγεί στην επιλογή της βέλτιστης προσφοράς. Με βάση την προσφυγή της Hard Rock φαίνεται πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ΕΕΕΠ και την πενταμελή υπό τον κ. Λύτρα επιτροπή αξιολόγησης, είναι πολύ λίγο συμβατή με όλα αυτά.

Η Hard Rock International εμφανίζεται αποφασισμένη να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη δικαίωσή της και υποστηρίζει ότι δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί την προσβλητική για την αλήθεια, την διεθνή θέση της και δραστηριότητά της αξιολόγηση της Επιτροπής Παιγνίων. Φαίνεται πως ο δρόμος θα είναι μακρύς και δύσκολος για όσους φαντάζονται πως τέλειωσαν εύκολα και εξασφάλισαν τον διαγωνισμό του ενός διαγωνιζόμενου!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ