ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή για την εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

Συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή για την εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

Στην σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής με αντικείμενο το σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων για την εφαρμογή του προγράμματος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και την αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας προχώρησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση στην Επιτροπή μετέχουν οι υπουργοί Εργασίας, Εσωτερικών, Οικονομίας, Παιδείας, Υγείας, Οικονομικών, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Έργο της Επιτροπής είναι:

  • Ο συντονισμός δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
  • Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για την πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (θεσμικό πλαίσιο, διαδικασίες, δαπάνες κ.λπ.) του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
  • Η αξιολόγηση όλων των στοιχείων, μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για την επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
  • Η χάραξη των κατευθυντήριων αρχών της αναθεώρησης του συστήματος πρόνοιας.
  • Η υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής.
  • Η υποβολή έκθεσης στον Πρωθυπουργό στην οποία θα αποτυπώνεται η δραστηριότητά της.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή θα αξιολογεί το περιεχόμενο των μελετών που εκπονεί η Παγκόσμια Τράπεζα για την αναθεώρηση του συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και θα διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις, εισηγούμενη στο υπουργείο Εργασίας, για την ανάθεση του έργου αυτού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Η Επιτροπή θα συγκαλείται από τον υπουργό Εργασίας, ο οποίος θα καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις δε της Επιτροπής θα μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ