ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομοσχέδιο για το Χρηματιστήριο και την εταιρική διακυβέρνηση φέρνει η κυβέρνηση

Νομοσχέδιο για το Χρηματιστήριο και την εταιρική διακυβέρνηση φέρνει η κυβέρνηση
ΙΝΤΙΜΕ

Σε κανονική νομοθετική δράση θα επανέλθει το υπουργείο Οικονομικών εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου ξεπερνώντας την καραντίνα του κορωνοϊού, με το πρώτο νομοθέτημα που θα βάλει στη Βουλή να είναι το σχέδιο νόμου «Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών, Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου και Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», η διαβούλευση του οποίου έχει ολοκληρωθεί από τα τέλη Μαρτίου.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες.

Το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου δομείται σε δύο πυλώνες. Το πρώτο μέρος στοχεύει στην αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, το οποίο μέχρι σήμερα διέπεται από τον ν.3016/2002. Η εν λόγω επικαιροποίηση καθίσταται επιτακτική, αν λάβει κανείς υπόψη τόσο την πάροδο σχεδόν δύο δεκαετιών από την εισαγωγή του ισχύοντος πλαισίου, όσο και την πρόσφατη, με τον ν.4548/2018, αναμόρφωση του δικαίου που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.

Το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου στοχεύει στην εισαγωγή διατάξεων που συντείνουν στην ανάπτυξη της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, ορισμένες εκ των οποίων ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις του ενωσιακού δικαίου ή θεσπίζουν εφαρμοστικά μέτρα για αυτές.

Οι νέες αυτές διατάξεις, που έτυχαν θετικής υποδοχής στη φάση της διαβούλευσης από τους φορείς της αγοράς, αποβλέπουν στο να μην υπάρξουν νέα σκάνδαλα σαν αυτό της Folli Follie, τόσο μέσω δικλείδων ασφαλείας εντός των επιχειρήσεων, όσο και μέσω της προικοδότησης των εποπτικών Αρχών με νέες εξουσίες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ