ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι δικαιούχοι επιστρεπτέας προκαταβολής θα επιστρέψουν μόνο το 60%-70% του ποσού που θα λάβουν

Ποιοι δικαιούχοι επιστρεπτέας προκαταβολής θα επιστρέψουν μόνο το 60%-70% του ποσού που θα λάβουν
ΙΝΤΙΜΕ

Την δυνατότητα να μην επιστρέψουν το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής δίνει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούχους της ενίσχυσης.

Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περιγράφει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, την οποία σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις θα λάβουν 90.000 επιχειρήσεις.

Αυτό που αποτελεί νέα εξέλιξη και αποτυπώνεται στην υπουργική απόφαση είναι ότι επιχειρήσεις που θα πληγούν σοβαρά από την κρίση του κορωνοϊού και το 2021 εμφανίσουν μείωση τζίρου 70% θα τύχουν ελάφρυνσης και δεν θα επιστρέψουν το 30% του ποσού που θα λάβουν. Αλλά και εταιρείες που απασχολούν περισσότερο από 20 άτομα εάν διατηρήσουν αναλλοίωτο τον αριθμό των εργαζομένων τους για περισσότερο από ένα χρόνο θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν μόνο το 60% της επιστρεπτέας προκαταβολής

Συγκεκριμένα η ΚΥΑ ορίζει πως παρέχεται δυνατότητα:

α) Επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς (το διάστημα προ κρίσης που λαμβάνεται υπόψη ανά περίπτωση).

β) Επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων:
2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 1 έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020.
⁃ Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 250 ατόμων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η επιχείρηση που θα ενισχυθεί από την επιστρεπτέα προκαταβολή υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Το επιτόκιο θα είναι κοντά στο 1%, ήτοι το βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρεται πως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport" η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση θα δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της, καθώς και μία άλλη σειρά από στοιχεία.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport" διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα "myBusinessSupport" αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση.
Το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ