ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνωστισμός αιτήσεων από επιχειρήσεις για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Συνωστισμός αιτήσεων από επιχειρήσεις για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
ΙΝΤΙΜΕ

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για πρόγραμμα χορηγήσεων δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης με διετή επιδότηση 100% των επιτοκίων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Αναπτυξιακής Τράπεζας). 

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης σε web συνέδριο των Ασφαλιστικών Εταιρειών στις πέντε ημέρες που έμεινε ανοικτό το πρόγραμμα υπεβλήθησαν αιτήσεις που δεσμεύουν 3,5 δις ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 1,3 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) επιδοτεί στο 100% για χρονικό διάστημα 2 ετών, το επιτόκιο δανείων που θα χορηγούν από τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες.

Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, το δάνειο μπορεί να ανέλθει έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών, ενώ στην περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου, ενώ ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε τράπεζα, στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης, καθορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό, το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ