ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς αξιολογεί ο SSM τους τραπεζίτες - Τι απάντησε ο Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ στο CNN Greece

Πώς αξιολογεί ο SSM τους τραπεζίτες - Τι απάντησε ο Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ στο CNN Greece
EPA

Από το Νοέμβριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2019 ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πραγματοποίησε 12.567 ατομικές αξιολογήσεις τραπεζιτών σε όλη την ευρωζώνη.

Ο SSM έτρεξε αυτές τις αξιολογήσεις με βάση τα πέντε κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας (fit and proper)που περιλαμβάνονται στην Οδηγία της ΕΕ για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Capital Requirements Directive - CRD IV). Αυτά τα κριτήρια είναι η α) φήμη του τραπεζικού στελέχους, β) η εμπειρία, γ) η σύγκρουση συμφερόντων και η ανεξαρτησία βούλησης, δ) ο χρόνος που διαθέτει στην άσκηση των καθηκόντων του και ε) η συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου. Από τις προαναφερόμενες 12.567 ατομικές αξιολογήσεις, σε 2.199 περιπτώσεις ο SSM προχώρησε σε παρατηρήσεις σε σχέση με κάποιο από το κριτήριο καταλληλότητας.

Το CNN Greece ζήτησε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στατιστικά στοιχεία για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας που έτρεξε για τα ελληνικά τραπεζικά στελέχη το προαναφερόμενο διάστημα και ειδικά για τις περιπτώσεις που εκφράστηκαν αρνητικές απόψεις για την καταλληλότητα των τραπεζιτών, ωστόσο αυτά τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα.

«Δεν μπορούμε να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που δημοσιεύουμε στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία», απάντησε εκπρόσωπος του SSM.

Ο ίδιος ανέφερε πως η διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των τραπεζικών στελεχών που τρέχει η ΕΚΤ βασίζεται στις αρχές της δέουσας και δίκαιης διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης υπάρχει αλληλεπίδραση τόσο με την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα, όσο και με τα τραπεζικά ιδρύματα. «Στο πλαίσιο αυτής της αλληλεπίδρασης, όποτε υπάρχουν αμφιβολίες ή ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια οποιουδήποτε υποψηφίου, οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή το θεσμικό όργανο αποφασίζουν σε πολλές περιπτώσεις να αποσύρουν την αντίστοιχη αίτηση και συνεπώς αυτές οι περιπτώσεις δεν καταλήγουν σε αρνητικές αποφάσεις από τον SSM», τόνισε ο εκπρόσωπος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ.

Απαντώντας σε ερωτήματα του CNN Greece, για το κατά πόσο οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα που κατέστησαν την κακουργηματική απιστία των τραπεζιτών κατ΄έγκληση διωκόμενο έγκλημα επηρεάζουν τις αξιολογήσεις καταλληλότητας του SSM ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ ξεκαθάρισε πως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχει τα δικά του κριτήρια για να ασκεί τους εν λόγω ελέγχους.

Αφού αποσαφήνισε πως η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε υποχρέωση να διαβουλευθεί με την ΕΚΤ για τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές και αφού ξεκαθάρισε πως ο SSM δεν σχολιάζει ποινικούς νόμους ή τρέχουσες νομικές διαδικασίες ή ζητήματα που σχετίζονται με τους μετόχους των τραπεζών, τόνισε τα εξής: «Οι αξιολογήσεις καταλληλότητας από την ΕΚΤ δεσμεύονται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει την Κοινοτική Οδηγία CRD IV, δηλαδή τις διατάξεις που αναφέρονται στα κριτήρια καταλληλότητας (φήμη, εμπειρία, συγκρούσεις συμφερόντων, χρονική δέσμευση και συλλογική καταλληλότητα).

Εάν κατά την εκτίμησή της η ΕΚΤ έλθει αντιμέτωπη με γεγονότα που επηρεάζουν οποιοδήποτε από αυτά τα κριτήρια, τότε διενεργεί τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτών των γεγονότων για να εξακριβώσει εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν την καταλληλότητα των ατόμων. Αυτή η αξιολόγηση και η ανάλυση που συνεπάγεται είναι ανεξάρτητη από τον αναφερόμενο νόμο».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ