ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου έως 80% για κεφάλαια κίνησης επιχειρήσεων

Δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου έως 80% για κεφάλαια κίνησης επιχειρήσεων
ΙΝΤΙΜΕ

Aνοιξε ο δρόμος για την παροχή δανείων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου ύψους 7 δισ. ευρώ, με τη σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αναρτηθεί η πρόσκληση προς τις τράπεζες και να ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων ώστε εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Μαΐου να ενεργοποιηθεί το νέο Ταμείο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις που θα δοθούν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και θα καλύψουν το 80% κάθε δανείου.

Το ύψος του δανείου θα φτάνει μέχρι το 25% του τζίρου των επιχειρήσεων, ενώ θα προβλέπεται δέσμευση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Οπως έχει εξηγήσει ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά το σύνολο των ενήμερων επιχειρήσεων, δηλαδή και επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους.

Το Σάββατο αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, το οποίο ξεκινά με 1,25 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται ότι θα διπλασιαστεί το επόμενο διάστημα και με τη μόχλευση σε συνεργασία με τις τράπεζες θα φθάσει τα 7 δισ. ευρώ.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 είναι μια ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα και λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Μέσω του Ταμείου θα χορηγείται ρευστότητα για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, σε συνεργασία με τις τράπεζες. Μάλιστα θα μπορεί να επενδύσει σε χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους οργανισμούς στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή τις επιχειρήσεις, εγγυημένα νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Για τη σύσταση του Ταμείου έχει ήδη παραβλεφθεί χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Ελληνική Αναπτυξιακή τράπεζα ύψους 1,250 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα Νέα θα υπάρχει και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο και συνεισφορά από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργεί ως πάροχος εγγυήσεων και ενδιάμεσος χρηματοδοτικός οργανισμός, ενώ θα υλοποιεί συμφωνίες με τις τράπεζες, με σκοπό την υλοποίηση των στόχων του Ταμείου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ