ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορωνοϊός: Αναβάλλει η Κομισιόν τη δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Κορωνοϊός: Αναβάλλει η Κομισιόν τη δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Francois Lenoir, Pool Photo via AP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη ισχύος δύο ενωσιακών φορολογικών μέτρων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

Πρώτον, η Κομισιόν πρότεινε να αναβληθεί για έξι μήνες η έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι εν λόγω κανόνες θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2021 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2021, ώστε τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις να έχουν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν για τους νέους κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Δεύτερον, η Κομισιόν αποφάσισε να προτείνει την αναβολή ορισμένων προθεσμιών για την υποβολή και την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία. Βάσει των προτεινόμενων αλλαγών, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις επιπλέον μήνες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των οποίων δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους μέλους. Ομοίως, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις επιπλέον μήνες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενημερώθηκαν σχετικά με τις παραπάνω προτάσεις. Η Κομισιόν προσβλέπει στην έγκριση αυτών των προτάσεων από τα δύο θεσμικά όργανα το συντομότερο δυνατό ώστε να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ