ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έγιναν οι πρώτες εκταμιεύσεις δανείων με επιδότηση επιτοκίου από την Τράπεζα Πειραιώς

Έγιναν οι πρώτες εκταμιεύσεις δανείων με επιδότηση επιτοκίου από την Τράπεζα Πειραιώς

Πρωταγωνιστεί η Τράπεζα Πειραιώς στη δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II», η οποία έχει ως στόχο την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω κεφαλαίων κίνησης ή και επενδυτικών δανείων με προνομιακούς όρους τιμολόγησης.

Η τράπεζα πραγματοποίησε τις πρώτες εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ έχει δεχθεί το 44% των συνολικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα και προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην αξιολόγησή τους για την παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποστεί πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας ήδη εγκρίνει περισσότερα από 1.000 δάνεια του προγράμματος «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II» συνολικού ύψους 110 εκατ. ευρώ, συνδράμει ενεργά στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα δάνεια που χορηγούνται στα πλαίσια της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II» έχουν γίνει ανάρπαστα, καθώς το 40% του δανείου είναι άτοκο.

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II» περικλείει επιχειρηματικά δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ και αφορά επιχειρήσεις που είτε εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο, είτε δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Ακόμη, το πρόγραμμα περικλείει δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης της επιχείρησης. Το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης κ.ά.) και αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, μισθολογικό κόστος κ.λπ.).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ