ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Η Cosco προτιμώμενος επενδυτής για το 67% του ΟΛΠ

ΤΑΙΠΕΔ: Η Cosco προτιμώμενος επενδυτής για το 67% του ΟΛΠ
ΑΠΕ- ΜΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα προσκόμισε η Cosco όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, την ανακήρυξε ομόφωνα προτιμώμενο επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ.

Σημειώνεται πως η βελτιωμένη προσφορά της Cosco για το 67% του ΟΛΠ, έφτασε τα 368,5 εκατ. ευρώ. Η δε συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, καθώς μεταξύ άλλων περιλαμβάνει -εκτός από την προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ- υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ.

Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπ’ όψιν τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ