ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με συντελεστή 15% η φορολόγηση των πιλότων

Με συντελεστή 15% η φορολόγηση των πιλότων
INTIME NEWS

Τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή εξομοιώνει φορολογικά τους πιλότους αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, προβλέποντας την φορολόγησή τους αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, εξαιρείται πλέον η μηνιαία αποζημίωση των κυβερνητών αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με έδρα την Ελλάδα ποy είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το γενικό κανόνα φορολόγησης τον εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, (βάσει κλίμακας ανάλογα με το ύψος τον εισοδήματος) και οι εν λόγω παροχές φορολογούνται εφεξής με φορολογικό συντελεστή 15%.

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται φορολογικός συντελεστής 15% επί της μηνιαίας αποζημίωσης που λαμβάνουν οι κυβερνήτες αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης. Εξομοιώνεται με τον τρόπο αυτό η φορολογική τους μεταχείριση με αυτήν των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού και των πληρωμάτων των πλοίων», αναφέρει σχετικά η τροπολογία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ