ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρέη 4,5 δισ. ευρώ «σκιάζουν» το project του Inspire Athens στο Ελληνικό

Χρέη 4,5 δισ. ευρώ «σκιάζουν» το project του Inspire Athens στο Ελληνικό

Τα μεγάλα δανειακά βάρη με τα οποία είναι φορτωμένες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Mohegan Gaming & Entertainment σκιάζουν το project Inspire Athens εκτιμωμένου ύψους 1 δισ. ευρώ που αφορά στην κατασκευή και τη λειτουργία πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Ελληνικό, που θα περιλαμβάνει καζίνο, συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο και χώρο συνάθροισης κοινού για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ακόμη και εάν η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Mohegan Gaming & Entertainment, -στην οποία η ελληνική εταιρεία συμμετέχει με 30% - καταφέρει να λάβει την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό από την ελληνική Πολιτεία, η ανάπτυξη του έργου δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, αφενός λόγω του πλήγματος που έχει επιφέρει η πανδημία στην δραστηριότητα της Mohegan και η οποία έχει επιδράσει σημαντικά στην οικονομική θέση της εταιρείας, αφετέρου λόγω πιθανών δυσχερειών στην εξεύρεση δανειακών πόρων.

Αν και ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης επαναδιατύπωσε χθες τη δέσμευσή για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος στο Ελληνικό, ωστόσο η πραγματοποίηση του έργου – εάν ληφθούν οι σχετικές άδειες - θα κριθεί από τη δυνατότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Mohegan Gaming & Entertainment να δανειστούν για να το κατασκευάσουν. Και αυτό με τα σημερινά δεδομένα δεν μοιάζει εύκολο.

«Βουνό» από χρέη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Mohegan Gaming & Entertainment αθροιστικά έχουν ένα σύνολο δανεικών υποχρεώσεων που ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ, ήτοι ανέρχεται στο 2,5% του ΑΕΠ της Ελλάδος ή στο 100% του ΑΕΠ του Μαυροβουνίου!

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Mohegan Tribal Gaming Authority οι συνολικές της δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώνονται σε 2,7 δισ. δολάρια και τα 1,88 δισ. δολάρια εξ αυτών σχετίζονται με μακροπρόθεσμο χρέος. Μόνον τον Οκτώβριο του 2021 ωριμάζουν δάνεια ύψους 445 εκατ. δολαρίων, η αποπληρωμή ή η αναχρηματοδοτηση των οποίων δεν φέρεται να έχει ακόμη διασφαλιστεί.

Από τις οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα προκύπτει πως στο τέλος του 2019 το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε 2,03 δισ. ευρώ, από 1,85 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνονταν στο τέλος του 2019 σε 1,89 δισ. ευρώ με την περίοδο αποπληρωμής τους να έχει ως εξής: 1) Μέσα στο 2020 ωριμάζουν δάνεια ύψους 105 εκατ. ευρώ. 2) Έως το 2024 ωριμάζουν δάνεια ύψους 509 εκατ. ευρώ. 3) Ωρίμανσης άνω των πέντε ετών είναι δάνεια συνολικού ύψους 1,27 δισ. ευρώ.

Στο συνολικό δανεισμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια μειωμένης εξασφάλισης χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (non recourse debt) ύψους 1,57 δισ. ευρώ, ενώ τα ποσά των δανείων με αναγωγή στη μητρική εταιρεία ( recourse debt) ανέρχονταν στο τέλος του 2019 σε 458 εκατ. ευρώ.

Με τι εξασφαλίσεις έχουν δοθεί τα δάνεια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ; Προς εξασφάλιση ορισμένων δανείων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών έχουν ενεχυριασθεί ανεμογεννήτριες Αιολικών Πάρκων, έχουν εκχωρηθεί στις δανείστριες τράπεζες ασφαλιστήρια συμβόλαια, απαιτήσεις από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΔΑΠΕΕΠ ή στο ΔΕΔΔΗΕ και από κατασκευαστικές υπηρεσίες, καθώς και συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων και χρηματικά διαθέσιμα, έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών διαφόρων σειρών σε ακίνητα ορισμένων εταιρειών του Ομίλου, έχουν δοθεί, από τη μητρική εταιρεία, ως ενέχυρο μετοχές και χορηγηθέντα δευτερογενή δάνεια θυγατρικών, λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών και λοιπών εταιρειών και έχει ενεχυριαστεί απαίτηση από επιχορήγηση θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.

Οι εξασφαλίσεις των δάνειων της Mohegan Gaming & Entertainment είναι ακόμη πιο σύνθετη υπόθεση. Τα δάνεια της Mohegan έχουν ως υποθήκη τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ωστόσο μερικά από τα καζίνο της Mohegan Gaming & Entertainment βρίσκονται σε γη ιθαγενών της Αμερικής και δεν είναι σαφές εάν οι επενδυτές θα μπορούσαν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πιστωτές, ήτοι εάν θα μπορούσαν να τα κατάσχουν ή να τα βγάλουν σε πλειστηριασμό.

Οι δικαστικές εξελίξεις

Και εάν η εύρεση χρηματοδότησης για το project του Inspire Athens στο Ελληνικό μοιάζει κάπως μακρινή ως συζήτηση, βραχυπρόθεσμα υπάρχουν διαδικαστικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.

Μπορεί πριν από περίπου 15 ημέρες ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό να εισήλθε στη δεύτερη φάση του, με την αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς της κοινοπραξίας Inspire Athens, ωστόσο οι δικαστικές εμπλοκές και ειδικά τα εμπόδια που θέτει η πλευρά της Hard Rock International δεν έχουν ξεπεραστεί εντελώς.

Στις 3 Ιουλίου το Συμβούλιο της Επικρατείας θα εξετάσει την αίτηση ακύρωσης που έχει υποβάλει η Hard Rock International και με την οποία ζητάει να μην ισχύσει η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό για την απόκτηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό.

Η πλευρά της Hard Rock International εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν τηρήθηκε η νομιμότητα στη διαγωνιστική διαδικασία, παρότι προ μηνός το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση που είχε υποβάλει η ίδια η Hard Rock International και με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που την απέκλειε από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ