ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές - Στόχος η άντληση 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο έως 1,5%

Νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές - Στόχος η άντληση 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο έως 1,5%
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / ΙΝΤΙΜΕ

Στην έκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας προχωρεί σήμερα η Ελλάδα με στόχο να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ με ένα επιτόκιο κοντά στο 1,5%. Ο νέος αυτός δανεισμός που εντάσσεται στο ετήσιο εκδοτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ήτοι δεν είναι έκτακτος, θα τονώσει τα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν μειωθεί λόγω των μέτρων στήριξης της οικονομίας από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Αν και το νέο χρέος θα προστεθεί στα 361,8 δισ. ευρώ του υφιστάμενου χρέους, οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα το δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, ωστόσο το γεγονός πως τα 2,5 δισ. ευρώ θα αντληθούν με επιτόκιο που είναι χαμηλότερο από το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, που σήμερα διαμορφώνεται στο 1,94%, είναι κάτι που συμβάλει σε πιο βιώσιμο χρέος σε μακροπρόθεσμη βάση.

Και αυτό το χαμηλό κόστος δανεισμού της Ελλάδος θα συνεχιστεί για περισσότερο από δύο έτη, λόγω της ύπαρξης του πρόγραμματος στήριξης κατά της πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ύψους 1,35 τρισ. ευρώ.

Οι επενδυτές γνωρίζουν πως η ΕΚΤ θα συνεχίσει έως το 2022 να αγοράζει και να επανεπενδύει σε ελληνικά κρατικά ομόλογα στο πλαίσιο του PEPP και αυτό είναι κάτι που συμβάλει στη διαρκή μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, αλλά και του spread.

Χθες η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 1,38% και το spread, ήτοι η διαφορά απόδοσης του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στις 169 μονάδες βάσης. Όλα συνηγορούν πως έως το τέλος του έτους η παρέμβαση της ΕΚΤ στην δευτερογενή αγορά ομολόγων θα οδηγήσει ακόμη χαμηλότερα το spread και τις αποδόσεις των ελληνικών χρεογράφων.

Σήμερα το 18% του συνολικού ελληνικού χρέους είναι στα χέρια ιδιωτών και το 82% στα χέρια των επίσημων δανειστών της Ελλάδος.

Το ζητούμενο είναι η έκδοση του νέου χρέους και η υποκατάσταση των δανείων του επίσημου τομέα να γίνεται με κόστος που θα διατηρεί σε βιώσιμα επίπεδα τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ομόλογο που θα εκδώσει σήμερα ο Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα πρέπει να αποπληρωθεί το 2030, ένα έτος που με τα σημερινά δεδομένα λήγει χρέος μόλις 5,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,6 δισ. ευρώ αφορούν σε διμερή δάνεια διάσωσης του πρώτου Μνημονίου (GLF), τα 1,8 δισ. ευρώ σε δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(EFSF) και τα 727 εκατ. ευρώ σε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ