ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκθεση Αλμούνια: Απώλειες έως 12,5 δισ. ευρώ για το Δημόσιο από τη «bad bank»

Έκθεση Αλμούνια: Απώλειες έως 12,5 δισ. ευρώ για το Δημόσιο από τη «bad bank»
AP Photo / Virginia Mayo

Απώλειες έως 12,5 δισ. ευρώ θα υφίστατο το Ελληνικό Δημόσιο από ενδεχόμενη εφαρμογή του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία «κακής τράπεζας» (bad bank) στην οποία θα μεταφέρονταν τα «κόκκινα» δάνεια των ελληνικών τραπεζών και μέρος του αναβαλλόμενου φόρου που έχουν κεφαλαιοποιήσει. Αυτό αναφέρει η έκθεση για την ανεξάρτητη αξιολόγηση των προγραμμάτων προσαρμογής της χώρα μας που εκπονήθηκε από τον πρώην Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, Χοακίν Αλμούνια, και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως αναλύει η έκθεση μελέτη, το σχέδιο της ΤτΕ το οποίο προβλέπει τη μεταφορά κόκκινων δανείων ύψους 40 δισ. ευρώ στην λεγόμενη bad bank μαζί με μέρος του αναβαλλόμενου φόρου που έχει κεφαλαιοποιηθεί, θα οδηγούσε με συντηρητικούς υπολογισμούς σε μία ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο της τάξεως των 8,5 δισ. ευρώ (όσο είναι περίπου και το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου).

Με βάση τους υπολογισμούς της μελέτης για κάθε 1 ευρώ «κόκκινου» δανείου που πωλείται η ζημιά για την «κακή τράπεζα» υπολογίζεται στα 20 λεπτά (ο υπολογισμός προκύπτει από την τιμή που πωλούνται στα «κόκκινα δάνεια» στα ξένα funds σε συνδυασμό με τις προβλέψεις που έχουν εγγράψει οι τράπεζες στα βιβλία τους).

Συνακόλουθα η μεταφορά 40 δισ. ευρώ στην κακή τράπεζα θα προκαλέσει σε αυτή μία ζημιά 8 δισ. ευρώ την οποία προφανώς επωμίζεται το ελληνικό Δημόσιο.

Σε ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο όπου η τιμή πώλησης είναι χαμηλότερη από αυτή που προαναφέρθηκε η ζημιά για κάθε ένα ευρώ πώλησης κόκκινου δανείου ανεβαίνει στα 25 λεπτά.

Σε μία τέτοια περίπτωση για να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των κόκκινων δανείων στο 19% που έχουν θέσει οι τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια που θα πρέπει να μεταφερθούν στην κακή τράπεζα αυξάνονται στα 50 δισ. ευρώ και η ζημιά για το Δημόσιο αυξάνεται στα 12,5 δισ. ευρώ.

Εναλλακτικά στην περίπτωση που οι ίδιες οι τράπεζες επιχειρήσουν να αφομοιώσουν τη ζημιά αυτή -προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το Δημόσιο- η μελέτη υπολογίζει ότι θα υποστούν μία κεφαλαιακή απομείωση της τάξεως των 10 δισ. ευρώ.

Η ζημιά αυτή συμβαδίζει με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο εκτιμά ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια 10 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αναγκαστικά θα πρέπει να καλυφθεί από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς στην αντίθετη περίπτωση θα ενεργοποιηθούν οι ρήτρες bail in για τη συμμετοχή των καταθετών, ενδεχόμενο απευκταίο καθώς θα έπληττε καίρια την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των καταθετών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ