ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναλλακτική εξομοίωση εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών προωθεί η κυβέρνηση

Συναλλακτική εξομοίωση εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών προωθεί η κυβέρνηση
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Πρόσθετες ελευθερίες στις συνεταιριστικές τράπεζες, ώστε να μπορούν να συναλλάσσονται ελεύθερα και με μη μέλη τους δίνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών και την ανταπόκριση στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που υφίστανται στην τραπεζική αγορά, το εν λόγω νομοσχέδιο καταργεί συγκεκριμένη διάταξη του ν. 4261/2014 που έθετε όρια στις συναλλαγές των συνεταιριστικών τραπεζών.

Με την παρ. 1 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου για τις μικροχρηματοδοτήσεις προτείνεται η διαγραφή της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4261/2014 που προέβλεπε τα εξής:

«Ο πιστωτικός συνεταιρισμός που λαμβάνει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, συναλλάσσεται με τα μέλη του, με άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αυτή θέτει κατά περίπτωση, ο συνεταιρισμός μπορεί να συναλλάσσεται και με μη μέλη του μέχρι ποσού που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει ποσοστό 50% επί των χορηγήσεών του ή των καταθέσεών του.

Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αυτή τυχόν θέτει, στον ανωτέρω περιορισμό δεν υπόκεινται οι συναλλαγές: α) οποιασδήποτε φύσεως όταν συμμετέχει και μέλος του συνεταιρισμού, καθώς και β) αυτές που αφορούν δευτερεύουσες τραπεζικές εργασίες διαμεσολαβητικού χαρακτήρα».

Με τη διαγραφή της σχετικής διάταξης του ν. 4261/2014 θα πάψει ο περιορισμός που σήμερα ισχύει στις συνεταιριστικές τράπεζες και ο οποίος τις αναγκάζει να συναλλάσσονται με φειδώ με τα μη μέλη τους. Έτσι, θα εξισωθούν με τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες, ως προς την ικανότητα συναλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη σχετική διάταξη τη ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έκρινε πως θα πρέπει να υπάρξει συναλλακτική εξομοίωση μεταξύ εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ