ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρόσβαση» στους ορκωτούς ελεγκτές των τραπεζών αποκτά η Τράπεζα της Ελλάδος

«Πρόσβαση» στους ορκωτούς ελεγκτές των τραπεζών αποκτά η Τράπεζα της Ελλάδος
AP Photo/Petros Giannakouris

Ενημέρωση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα ευρήματα των ελέγχων τους στις τράπεζες θα παρέχουν ορκωτοί ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

Το έργο των ορκωτών δεν θα ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς αυτό εποπτικά είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αλλά η κεντρική τράπεζα θα συσκέπτεται με τους ελεγκτές για να διασφαλίζεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας που ασκεί.

Αν μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να καλεί στις εν λόγω συσκέψεις και το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη, αντικείμενο των εν λόγω συσκέψεων μπορούν να αποτελούν μεταξύ άλλων:

  • Διαπιστώσεις ή ευρήματα του ελέγχου που αξιολογήθηκαν ως ουσιώδη από τους ορκωτούς ελεγκτές−λογιστές και ετέθησαν υπόψη των αρμόδιων διοικητικών οργάνων ή αρμόδιων στελεχών του πιστωτικού ιδρύματος.
  • Ζητήματα που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
  • Ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο ενοποιούμενων στις οικονομικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύματος επιχειρήσεων που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις οικονομικές καταστάσεις του.
  • Οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται ότι αφορά στην άσκηση του εποπτικού ή ελεγκτικού έργου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ