ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της εφορίας καταθέσεις και επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Στο «στόχαστρο» της εφορίας καταθέσεις και επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό
PIXABAY

Κατά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στους κωδικούς 029-030 του Ε1 όχι μόνο το εάν κατέχουν περιουσία στην αλλοδαπή (ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, ομολόγα, κ.α.), αλλά και τη συγκεκριμένη χώρα που βρίσκεται αυτή η περιουσία.

Αυτή η δήλωση δεν γίνεται τυχαία, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα δημιουργήσει έως το τέλος του φθινόπωρου ηλεκτρονική υποδομή καταχώρισης στοιχείων εισοδημάτων και καταθέσεων στο εξωτερικό από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

Η ΑΑΔΕ έχει λάβει σχετικά στοιχεία για τις καταθέσεις και επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό στο πλαίσιο της γνωστής συμφωνίας ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών του ΟΟΣΑ.

Στη συμφωνία συμμετέχουν περισσότερες από 100 χώρες και ο όγκος των δεδομένων που έχουν παραδοθεί ήδη στην ελληνική φορολογική διοίκηση είναι πολύ μεγάλος.

Στα στοιχεία που έχουν δοθεί στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών περιλαμβάνονται λογαριασμοί θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), καταθετικοί λογαριασμοί, ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων, ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον δηλωτέο λογαριασμό και ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον δηλωτέο λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Με την ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υλοποιήσει η ΑΑΔΕ οι σχετικές πληροφορίες θα κωδικοποιηθούν ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι στους κωδικούς 029-030 του Ε1.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν τη βάση για τη διενέργεια ελέγχων.

Κατά πληροφορίες, παρά τον κορωνοϊό η ΑΑΔΕ εξετάζει να διεξάγει ελέγχους στο 10% των Ελλήνων καταθετών και επενδυτών του εξωτερικού.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ