ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκε τον Μάιο ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών

Μειώθηκε τον Μάιο ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών
INTIME NEWS

Αισθητή μείωση κατέγραψε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών σε ετήσια βάση, κάτι που οφείλεται στην αναστολή κατά 75 ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που έχει θεσπίσει από τα τέλη Μαρτίου η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 σε 2.871, από 3.649 τεμάχια στο αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε σε 42,1 εκατ. ευρώ από 47,6 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου –Μαΐου 2019. Οι ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο 2020 αυξήθηκαν σε μηναία βάση κατά μόλις 2,3 εκατ. ευρώ ή κατά 264 τεμάχια. Οι δε ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο του 2019 είχαν αυξηθεί κατά 9,7 εκατ. ευρώ ή κατά 762 τεμάχια σε μηναία βάση.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 στα 12,8 εκατ. ευρώ, από 17,8 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου –Μαΐου 2019.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο πεντάμηνο ανήλθαν σε 8.151 τεμάχια. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές τον Μάιο 2020 αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ ή κατά 2.114 τεμάχια σε μηναία βάση.

Αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 ανήλθε σε 55 εκατ. ευρώ, από 65,4 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2019.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ