ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Εργαλείο ανάπτυξης οι μικροπιστώσεις

Σταϊκούρας: Εργαλείο ανάπτυξης οι μικροπιστώσεις
ΙΝΤΙΜΕ

Ως αποτελεσματικό εργαλείο που θα καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και θα βοηθήσει όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, χαρακτήρισε το θεσμό των μικροχρηματοδοτήσεων ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις από τη στιγμή που θα ψηφιστεί θα δώσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στον χώρο εργασίας και σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου θεσπίζονται κανόνες που αφορούν στην ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, στη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησής τους και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.

Κατά τον υπουργό, με το νομοσχέδιο προβλέπεται η υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, που αφορούν το επιτόκιο, το συνολικό κόστος, τον αριθμό και το ποσό των δόσεων, τη διάρκεια αποπληρωμής, το περιεχόμενο και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, το δικαίωμα καταγγελίας, τη διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών και τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και ορίζεται ότι η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης μπορεί να κυμαίνεται από 12 μήνες έως 10 έτη.

«Δεν επιτρέπεται η λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων. Εκτός από τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων, τα ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν στους δικαιούχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης, στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και καθοδήγηση», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο ίδιος προσέθεσε πως με τις υπό ψήφιση διατάξεις παρέχονται συγκεκριμένες φορολογικές απαλλαγές με σκοπό την παροχή κινήτρων, όπως η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και η απαλλαγή από την εισφορά του ν. 128/75, τηρείται μητρώο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο καταχωρίζονται τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα και προβλέπεται η υποχρέωση του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος να συντάσσουν, ετησίως έκθεση για την πορεία εφαρμογής του πλαισίου χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, που θα υποβάλλεται στη Βουλή.

«Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει, τόσο στο υπουργείο όσο και στη Βουλή, να αξιολογούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων και να προβούν στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, ώστε ο θεσμός να πετύχει και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την εθνική οικονομία», σημείωσε ο υπουργός.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ