ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσπίζονται ποινικές ευθύνες για μη καταβολή δεδουλευμένων από εκπροσώπους ΜΚΟ

Θεσπίζονται ποινικές ευθύνες για μη καταβολή δεδουλευμένων από εκπροσώπους ΜΚΟ
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / ΙΝΤΙΜΕ

Την ποινική ευθύνη των εκπροσώπων των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων που λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής πάσης φύσεως αποδοχών στους εργαζομένους τους, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με την τροπολογία, απαραίτητη προϋπόθεση για την  εφαρμογή της είναι οι εν λόγω μη κερδοσκοπικές οντότητες να επιδιώκουν κατά το καταστατικό τους, πολιτιστικούς σκοπούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Αναλυτικότερα, ως προς τα μορφώματα αυτά, εταιρικής ή μη οργάνωσης και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η τροπολογία προβλέπει πως σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής εκ μέρους τους στους απασχολουμένους σε αυτά πάσης φύσεως αποδοχών, προβλέπεται στοιχειοθέτηση της ποινικής ευθύνης των φυσικών προσώπων, των οποίων, σύμφωνα με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, η εγκληματική πράξη συνδέεται με αιτιώδη σύνδεσμο με την αδυναμία εμπρόθεσμης καταβολής των αποδοχών εκ μέρους της νομικής οντότητας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η διάταξη αυτή είναι αναγκαία για την προστασία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν στενά οριοθετημένους σκοπούς και μόνον αυτούς, δηλαδή δεν διανέμουν οποιαδήποτε κέρδη, τα οποία δυνατόν να προκύψουν από τις δραστηριότητές τους, στα μέλη, στους ιδρυτές ή στη διοίκηση, αλλά τα χρησιμοποιούν για τη συνέχιση και επίτευξη σκοπών για την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομίας ή της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός προστατεύονται οι απασχολούμενοι στα νομικά πρόσωπα επιδίωξης πολιτιστικών σκοπών ή περιβαλλοντικών σκοπών, χάρη στη θεμελίωση της ποινικής ευθύνης φυσικών προσώπων υπαίτιων βάσει δικαστικής απόφασης, αφετέρου διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων των πολιτών στον πολιτισμό και στη διαρκή φύλαξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού στον οποίο ανήκουν μέσω της δραστηριότητας φο-ρέων επιδίωξης πολιτιστικών σκοπών, καθώς και στην προώθηση της προστασίας του περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας.

Τέλος, κατ' εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 24, εκπληρώνεται η υποχρέωση της νομοθετικής εξουσίας να προβαίνει σε θετικές ενέργειες για την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό και στην οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ