ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωβουλή: Κατάχρηση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πόρων από την Ελλάδα

Ευρωβουλή: Κατάχρηση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πόρων από την Ελλάδα
AP Photo

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε σήμερα, Παρασκεύη, απερίφραστα την μεγάλης κλίμακας κατάχρηση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων από υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τσεχία, καθώς και από άλλους δημόσιους φορείς στην Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ιταλία.

Οι ευρωβουλευτές σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως αυτού του είδους η απάτη αποβαίνει σε βάρος των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για επιδοτήσεις.

Το Κοινοβούλιο ζητά αφενός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων επιφανών πολιτικών, αφετέρου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσει κοινούς κανόνες δεοντολογίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Απαιτεί επίσης τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού καταγγελιών για να στηρίξει αγρότες και άλλους δικαιούχους επιδοτήσεων που αντιμετωπίζουν π.χ. αθέμιτες πρακτικές αρπαγής γης, παραπτώματα εθνικών αρχών, άσκηση πίεσης από εγκληματικές δομές ή από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και για τη στήριξη ατόμων που τελούν υπό καθεστώς αναγκαστικής εργασίας ή δουλείας.

Νέες μορφές απάτης

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για τις νέες μορφές των μεθόδων εξαπάτησης με ισχυρή διακρατική διάσταση, όπως η εξαπάτηση κατά την προώθηση γεωργικών προϊόντων, οι εταιρείες-βιτρίνα, καθώς και η αποφυγή τελωνειακών δασμών σε είδη κλωστοϋφαντουργίας και υπόδησης.

Λόγω αυτών των φαινομένων, ζητούν την προσαρμογή των τελωνειακών ελέγχων στους νέους κινδύνους απάτης και στη ραγδαία αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου, η οποία διευκολύνεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις αγοραπωλησίες χωρίς έγγραφα, καθώς και την διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Καλούν επίσης για την ενίσχυση της αναλυτικής ικανότητας της Επιτροπής και των κρατών μελών για τον εντοπισμό μεθόδων απάτης, την ταυτοποίηση των προφίλ των παραβατών και την εξέταση των αδύναμων σημείων των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου της ΕΕ, με τη χρήση δεδομένων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ