ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο η σύσταση ΙΚΕ

Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο η σύσταση ΙΚΕ
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / ΙΝΤΙΜΕ

Τη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με την εν λόγω διάταξη θεσπίζεται η δυνατότητα η ΙΚΕ να συστήνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε επειδή το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου είτε επειδή εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος είτε επειδή επιλέγεται από τα μέρη.

Η νέα διάταξη αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης των ΙΚΕ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ευελιξία και τον απλοποιημένο τρόπο λειτουργίας τους.

Η ηλεκτρονική σύσταση πραγματοποιείται είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού που φέρει μόνο το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο είτε μα τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, όπου οι ιδρυτές δύνανται να ρυθμίσουν περισσότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Με την τροποποίηση του ν. 4441/2016 αφαιρείται η αρμοδιότητα σύστασης ΙΚΕ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες έχουν οριστεί ως «Υπηρεσίες μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών, δεδομένο ότι οι ΙΚΕ, όταν δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, συστήνονται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Περαιτέρω, προστίθεται στις δυνατότητες σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ και η χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, υπό τους περιορισμούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9α του ν. 4441/2016.

Με την προσθήκη αυτή δίδεται αποκλειστικά στην ΙΚΕ η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο. Η εναλλακτική επιλογή του εμπλουτισμένου καταστατικού αντικαθιστά τη δυνατότητα να συστήνονται οι ΙΚΕ με ιδιωτικό έγγραφο, καθώς, με εξαίρεση των περιπτώσεων που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, η σύσταση των ΙΚΕ πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο αφορά σε συνδυασμό του περιεχομένου του πρότυπου καταστατικού με την ταυτόχρονη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον άρθρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή δεν αναιρούν τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ