ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Neptune

Alpha Bank: Ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Neptune
ΙΝΤΙΜΕ

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Neptune, ήτοι μη εξυπηρετούμενων δανείων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ και αποκτήθηκε από την εταιρεία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.

Το συνολικό τίμημα για το xαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30% επί της λογιστικής αξίας. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ήταν ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case LLP ήταν ο διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ο νομικός σύμβουλος της τράπεζας για θέματα ελληνικού δικαίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ